مرجع ابزار وردپرس و تبلیغات کلیکی

46 بهترین اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس (مقایسه جامع + دانلود) - لایت کلیک

همیلتون : بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

به نام خدا. با یک آموزش وردپرس دیگر Ùˆ این بار با معرÙ�ÛŒ بهترین اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس در خدمت شما هستیم. ابتدا لیستی از ۴۶ اÙ�زونه امتیاز دهی وردپرس را معرÙ�ÛŒ خواهیم کرد. سپس با ارائه یک دسته بندی برای معرÙ�ÛŒ بهترین ها در کاربردهای مختلÙ�ØŒ لیست خود را مرتب Ù…ÛŒ کنیم. دسته بندی های Ú©Ù„ÛŒ شامل اÙ�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس، اÙ�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس، ایزی دیجیتال دانلود، ویژوال کامپوزر Ùˆ Ù�یلد ستاره برای Ù�رم ساز ها Ù…ÛŒ باشند. با معرÙ�ÛŒ بهترین های هر دسته، دانلود اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس پیشنهادی را ارائه خواهیم داد. همچنین در مورد اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ نیز صحبت خواهیم کرد. لیست اÙ�زونه های ارائه شده به صورت کاملا اختصاصی توسط وردپرس باران تهیه شده اند Ùˆ گزینه های پیشنهادی حاصل تحقیق Ùˆ تجربه ما Ù…ÛŒ باشند. با این راهنمای جامع Ùˆ اختصاصی از مرجع وردپرس Ù�ارسی با ما همراه باشید.

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس و ووکامرس

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس و ووکامرس

در این مقاله قصد داریم لیستی از ۴۶ اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس را Ù�هرست کنیم. سپس با بررسی Ùˆ مقایسه آن ها، بهترین اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس را معرÙ�ÛŒ نماییم. Ù�هرست ارائه شده به صورت اختصاصی توسط وردپرس باران تهیه شده Ùˆ مورد ارزیابی قرار گرÙ�ته است. آن Ú†Ù‡ در این مقاله ارائه Ù…ÛŒ شود حاصل تجربه Ùˆ تحقیق ما در وردپرس باران بوده Ùˆ سعی شده است بهترین اÙ�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس، ووکامرس، ایزی دیجیتال دانلود، ویژوال کامپوزر Ùˆ اÙ�زونه های Ù�رم ساز با بررسی معیارهای امکانات Ùˆ عملکرد معرÙ�ÛŒ شود. امیدواریم این مقاله مورد توجه Ùˆ استÙ�اده شما قرار گیرد.

در ادامه ابتدا ۴۶ اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس را Ù�هرست Ù…ÛŒ کنیم. سپس به معرÙ�ÛŒ بهترین ها با مقایسه امکانات Ùˆ ویژگی های آن ها خواهیم پرداخت. اینجا وردپـرس بـاران است. با ما همراه باشید.

دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس

امتیازدهی به مطالب سایت یکی از امکانات کاربردی است Ú©Ù‡ به کاربران Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند تا در سایت Ù�عالیت بیشتری داشته باشند. همچنین ثبت امتیاز برای مطالب، راهنمای مناسبی برای کاربران Ù…ÛŒ شود تا به میزان ارزشمندی یک مقاله یا محصول با یک نگاه Ù¾ÛŒ ببرند. استÙ�اده از اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس به سادگی ویژگی امتیاز دهی را به نوشته ها یا محصولات سایت شما اضاÙ�Ù‡ Ù…ÛŒ کند. اÙ�زونه های زیادی برای اÙ�زودن سیستم امتیاز دهی به وردپرس ارائه شده اند. این پلاگین ها امکان اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس، امتیازدهی درصدی، امتیازی Ùˆ… را Ù�راهم Ù…ÛŒ کنند.

در این مقاله لیست کاملی از این ا�زونه ها را تهیه کرده ایم و در ادامه نیز به مقایسه و بررسی آن ها خواهیم پرداخت. همچنین دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس را برای کاربردهای مختل� را در دسته بندی های مجزا ارائه می دهیم.

دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس

۴۶ اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس

لیست اختصاصی ا�زونه های امتیاز وردپرس باران:

 • اÙ�زونه WP Schema Pro
 • اÙ�زونه WP Review Pro
 • اÙ�زونه Taqyeem
 • اÙ�زونه WordPress Google Reviews & Ratings
 • اÙ�زونه Ultimate Reviewer WordPress Plugin For WPBakery Page Builder
 • اÙ�زونه kk Star Ratings
 • اÙ�زونه YASR – Yet Another Stars Rating
 • اÙ�زونه Reviewer WordPress Plugin
 • اÙ�زونه Rating-Widget Plugin
 • اÙ�زونه Multi Rating
 • اÙ�زونه Like Button Rating
 • اÙ�زونه Universal Star Rating
 • اÙ�زونه GD Rating System
 • اÙ�زونه Author hReview
 • اÙ�زونه Review and Product Review by Review Builder
 • اÙ�زونه User Rating / Review Add-on for UserPro
 • اÙ�زونه Five Star Ratings and Reviews Plugin
 • اÙ�زونه Rating Form
 • اÙ�زونه WP Rate Everything Star Plugin
 • اÙ�زونه Ultimate Reviews
 • اÙ�زونه Polldaddy Polls & Ratings
 • اÙ�زونه WP-PostRatings
 • اÙ�زونه NextGEN Gallery Voting
 • اÙ�زونه Thumbs Rating
 • اÙ�زونه Purple Heart Rating
 • اÙ�زونه Revyooz
 • اÙ�زونه KK I Like It
 • اÙ�زونه WP-Polls
 • اÙ�زونه WP Custom Voting
 • اÙ�زونه I Recommend This
 • اÙ�زونه GD Star Rating
 • اÙ�زونه MN Star Rating
 • اÙ�زونه ScrapeAZon
 • اÙ�زونه WP ULike
 • اÙ�زونه Reviews
 • اÙ�زونه WordPress Rate Everything Star Rating Plugin
 • اÙ�زونه Sama Author Review WordPress Plugin
 • اÙ�زونه WP Customer Reviews
 • اÙ�زونه WooCommerce Product Star Rating and Review
 • اÙ�زونه YITH WooCommerce Advanced Reviews
 • اÙ�زونه Product Category Rating
 • اÙ�زونه WP Product Review Lite
 • اÙ�زونه EDD Reviews
 • اÙ�زونه Gravity Forms Star Rating Field
 • اÙ�زونه Contact Form 7 Star Rating Field
 • اÙ�زونه Ninja Forms – Unique Fields

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس

در بخش های قبل در مورد اهمیت اÙ�زونه های امتیازدهی صحبت کردیم. همچنین Ù�هرست اختصاصی از اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس، سیستم امتیاز درصدی، امتیازی Ùˆ… را Ú©Ù‡ توسط وردپرس باران تهیه شده است، ارائه دادیم. در این بخش قصد داریم نتیجه بررسی Ùˆ مقایسه اÙ�زونه های معرÙ�ÛŒ شده را Ú©Ù‡ حاصل تجربه Ùˆ تحقیق ما است خدمت شما ارائه دهیم.

در معر�ی بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس سعی می کنیم با ارائه موارد در دسته بندی های مختل� بهترین ا�زونه را برای کاربردهای مختل� معر�ی کنیم تا بتوانید بهترین انتخاب را برای سایت خود داشته باشید. با ما در مرجع آموزش وردپرس همراه باشید.

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس

 

اگر یک سایت وبلاگی مجله ای دارید و محتوای خود را در نوشته های پیش �رض وردپرس منتشر می کنید انتخاب های شما بسیار زیاد خواهند بود. ا�زونه های رایگان و حر�ه ای بسیار خوبی برای امتیاز دادن به مطالب وردپرس ارائه شده اند. در این قسمت سعی می کنیم بهترین گزینه های رایگان و حر�ه ای را به عنوان بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس معر�ی نماییم. در ادامه لیستی از ا�زونه ها به ترتیب بهترین ها ارائه شده اند.

 • ۱- اÙ�زونه WP Review Pro
 • ۲- اÙ�زنه Taqyeem
 • ۳- اÙ�زونه kk Star Ratings
 • ۴- اÙ�زونه YASR Yet Another Stars Rating

لینک ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس WP Review Pro (پیشنهاد ویژه) : ا�زونه WP Review Pro �ارسی

لینک ا�زونه امتیاز و نقد و بررسی وردپرس Taqyeem �ارسی (پیشنهاد دوم) : ا�زونه نقد و بررسی وردپرس

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس (ا�زونه امتیاز دهی ووکامرس)

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس وردپرس ا�زونه امتیاز دهی ووکامرس

اگر یک سایت Ù�روشگاهی مبتنی بر ووکامرس دارید Ùˆ قصد ایجاد سیستم اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس، امتیاز درصدی Ùˆ… برای Ù�روشگاه خود دارید اÙ�زونه های خوبی در این زمینه وجود دارند. در این بخش بهترین اÙ�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس را بررسی Ùˆ معرÙ�ÛŒ خواهیم کرد. Ù�هرست ارائه شده به ترتیب بهترین ها مرتب شده است Ùˆ Ù…ÛŒ توانید برای اÙ�زودن سیستم امتیازدهی وردپرس به Ù�روشگاه خود از آن استÙ�اده نمایید.

 • اÙ�زونه WooCommerce Product Star Rating and Review
 • اÙ�زونه YITH WooCommerce Advanced Reviews
 • اÙ�زونه Product Category Rating
 • اÙ�زونه WP Product Review Lite

لینک اÙ�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس پیشنهادی به زودی…

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود (EDD Easy Digital Downloads)

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس ایزی دیجیتال دانلود

شاید شما یک �روشگاه �ایل مبتنی بر ا�زونه Easy Digital Downloads داشته باشید و محصولات مجازی و دانلودی می �روشید. برای انتخاب ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای �روشگاه ایزی دیجیتال دانلود می توانید از ا�زونه های پیشنهادی که در این قسمت �هرست می کنیم است�اده کنید. ا�زونه های معر�ی شده به ترتیب بهترین ا�زونه امتیاز دهی برای ایزی دیجیتال دانلود مرتب شده اند.

در حال حاضر تنها ا�زونه اختصاصی ارائه شده برای EDD ا�زونه EDD Reviews می باشد.

لینک اÙ�زونه EDD Reviews به زودی…

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای ویژوال کامپوزر

دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای ویژوال کامپوزر

اگر از یک قالب حر�ه ای وردپرس است�اده می کنید که از ص�حه ساز ویژوال کامپوزر قدرت گر�ته است نیز می توانید از ا�زونه امتیازدهی وردپرس که برای این ا�زونه ارائه شده اند است�اده نمایید. همچنین ممکن است برای طراحی برخی از ص�حات سایت خود نیز از Visual Composer است�اده کنید. در این شرایط برای ا�زودن امتیازدهی ستاره ای به وردپرس می توانید از این نوع ا�زونه ها کمک بگیرید. در ادامه بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای ویژوال کامپوزر معر�ی شده است.

لینک اÙ�زونه Ultimate Reviewer WordPress Plugin For WPBakery Page Builder به زودی…

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای �رم ساز ها

دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای �رم ساز

یکی دیگر از امکاناتی که می توانید در سایت وردپرسی خود برای دریا�ت امتیاز از کاربر داشته باشید، ا�زونه های جانبی برای ا�زونه �رم ساز می باشند. ا�زونه های �رم ساز وردپرس امکانات کامل دریا�ت اطلاعات از کاربر را به سایت شما اضا�ه می کنند. در حالت پیش �رض یک ا�زونه �رم ساز از �یلد های پیش �رض و استاندارد برای طراحی �رم است�اده می کند. اما ا�زونه های جانبی جهت ا�زایش امکانات ا�زونه های ساخت �رم وردپرس ارائه شده اند که امکان ا�زودن ویژگی امتیازدهی را به �رم ها اضا�ه می کنند. در این بخش چند ا�زونه امتیازدهی وردپرس که برای ا�زونه های �رمساز محبوب ارائه شده اند را معر�ی می کنیم.

 • اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس برای گراویتی Ù�رم: اÙ�زونه Gravity Forms Star Rating Field
 • اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای Ù�رم تماس ۷: اÙ�زونه Contact Form 7 Star Rating Field
 • اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس برای Ù�رم ساز نینجا Ù�رم: اÙ�زونه Ninja Forms – Unique Fields

ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل

یکی از ویژگی های بسیار کاربردی که برخی از ا�زونه های امتیازدهی وردپرس ارائه می دهند، امکان ستاره شدن در گوگل می باشد. نمایش ستاره در گوگل موجب برجسته شدن مطلب در نتایج جستجو شده و امکان کلیک را ا�زایش می دهد. بنابراین ستاره دار شدن مطالب در نتایج جستجو موجب ا�زایش سئو سایت نیز می گردد. اما چه ویژگی در یک ا�زونه امتیازدهی وردپرس باید وجود داشته باشد تا امکان ستاره شدن در گوگل را �راهم کند؟ در ادامه کمی در مورد این موضوع توضیح خواهیم داد.

�رایند نمایش امتیازدهی ستاره ای گوگل

اجازه دهید پیش از معر�ی ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل کمی با �رایند ستاره شدن در گوگل آشنا شوید. برای ستاره دار کردن مطالب در گوگل لازم است کدهایی به سایت خود اضا�ه کنیم. به این کدها که م�هوم اعداد و متون است�اده شده در ص�حات را برای گوگل بیان می کنند، استراکچر دیتا می گویند. یکی از انواع استاندارد استراکچر دیتا، کدهای اسکیما می باشند. با قرار دادن کدهای اسکیما در سایت، م�هوم متون است�اده شده در یک ص�حه با انواع نمایش مختل� در گوگل نمایان می شوند. برای مثال امتیاز یک مطلب در سایت می تواند با امتیاز ستاره ای در گوگل به نمایش در بیاید. به نحوه نمایش مت�اوت مطالب در نتایج گوگل اصطلاحا ریچ اسنیپت می گویند.

ا�زونه اسکیما چیست؟ تعری� Schema markup و Structured Data و Rich Snippets

بنابراین سه اصطلاح مهم در �رایند ستاره دار کردن مطالب در گوگل عبارتند از:

استراکچر دیتا: به نوع داده های ساختاری یا کدنویسی که به یک سایت اضا�ه می شود تا متون موجود در سایت را برای موتورهای جستجو م�هوم کند، استراکچر دیتا می گویند.

اسکیما: نوع استانداردی از انواع استراکچر دیتا که با هماهنگی سایت Schema.org و موتورهای جستجوی محبوب نظیر گوگل و بینگ تنظیم شده است، اسکیما می گویند.

ریچ اسنیپت: به نحوه نمایش مت�اوت یک سایت در نتایج جستجو در اثر است�اده از استراکچر دیتا یا کدهای اسکیما، ریچ اسنیپت می گویند.

ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس چه می کند؟

تا اینجا با روند ستاره شدن در گوگل آشنا شدید. همان طور که اشاره شد برای ستاره دار کردن مطالب در گوگل لازم است تا کدهایی به سایت شما اضا�ه شوند. در حالت کلی این کار نیاز به دانش کدنویسی خواهد داشت. اما برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس ا�زونه های امتیازدهی ستاره ای ارائه شده است که به طور خودکار، کدهای اسکیما را برای امتیاز ها و سایر موارد به سایت اضا�ه می کنند.

ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس

یک ا�زونه ستاره دو کار اساسی در وردپرس انجام می دهد:

 1. ا�زودن سیستم امتیاز به وردپرس
 2. ا�زودن کدهای اسکیما به سایت برای ستاره دار شدن در گوگل

در نتیجه شما تنها با نصب یک ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس مثل ا�زونه WP Schema Pro به سادگی می توانید مطالب خود را برای ستاره شدن در گوگل آماده کنید. در ادامه، مقاله ای معر�ی خواهیم کرد که در آن لیست کاملی از ا�زونه های ستاره وردپرس معر�ی و مقایسه شده اند.

چطور ا�زونه امتیازدهی ستاره ای وردپرس برای گوگل را تشخیص دهیم؟

ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل باید دارای ویژگی باشد تا کدهای اسکیما را به سایت شما اضا�ه کند. این ویژگی عموما از سوی توسعه دهنده ا�زونه در لیست ویژگی های آن درج خواهد شد. طبیعتا امکان ا�زودن کدهای اسکیما به سایت و ستاره دار کردن مطالب در نتایج جستجو یک مزیت بزرگ برای یک ا�زونه محسوب می شود. بنابراین مطمئنا توسعه دهنده در ویژگی های ا�زونه خود این مورد را عنوان خواهد کرد و نیاز به خلاقیت برای کش� این موضوع نمی باشد!

�بهترین ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل ؟

در مقاله ای جداگانه از وردپرس باران به معر�ی بهترین ا�زونه های امتیازدهی ستاره ای وردپرس برای ستاره دار شدن در گوگل پرداخته ایم. در آن مقاله ابتدا لیستی از ا�زونه های موجود در این زمینه را لیست کرده ایم. سپس با مقایسه امکانات و ویژگی های ارائه شده توسط هر ا�زونه، بهترین ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل را معر�ی کرده ایم.

بهترین ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل

پیشنهاد ویژه وردپرس باران، مطالعه مقاله مذکور و نصب یکی از ا�زونه های حر�ه ای در این زمینه برای ا�زایش سئو سایت خود می باشد. برای مشاهده نقد و بررسی ارائه شده در این مقاله هم اکنون می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:

✅ لینک بهترین ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل: ا�زونه ستاره وردپرس 

این نسخه اولیه از مقاله می باشد. منتظر بروزرسانی های بعدی نیز باشید.

نوشته ۴۶ بهترین اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس (مقایسه جامع + دانلود) اولین بار در وردپرس باران. پدیدار شد.

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]


دسته بندی

مطالب محبوب