مرجع ابزار وردپرس و تبلیغات کلیکی

بایگانی‌های مقالات آموزشی - لایت کلیک

همیلتون : بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

به نام خدا. با یک آموزش وردپرس دیگر Ùˆ این بار با معرÙ�ÛŒ بهترین اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس در خدمت شما هستیم. ابتدا لیستی از ۴۶ اÙ�زونه امتیاز دهی وردپرس را معرÙ�ÛŒ خواهیم کرد. سپس با ارائه یک دسته بندی برای معرÙ�ÛŒ بهترین ها در کاربردهای مختلÙ�ØŒ لیست خود را مرتب Ù…ÛŒ کنیم. دسته بندی های Ú©Ù„ÛŒ شامل اÙ�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس، اÙ�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس، ایزی دیجیتال دانلود، ویژوال کامپوزر Ùˆ Ù�یلد ستاره برای Ù�رم ساز ها Ù…ÛŒ باشند. با معرÙ�ÛŒ بهترین های هر دسته، دانلود اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس پیشنهادی را ارائه خواهیم داد. همچنین در مورد اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ نیز صحبت خواهیم کرد. لیست اÙ�زونه های ارائه شده به صورت کاملا اختصاصی توسط وردپرس باران تهیه شده اند Ùˆ گزینه های پیشنهادی حاصل تحقیق Ùˆ تجربه ما Ù…ÛŒ باشند. با این راهنمای جامع Ùˆ اختصاصی از مرجع وردپرس Ù�ارسی با ما همراه باشید.

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس و ووکامرس

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس و ووکامرس

در این مقاله قصد داریم لیستی از ۴۶ اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس را Ù�هرست کنیم. سپس با بررسی Ùˆ مقایسه آن ها، بهترین اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس را معرÙ�ÛŒ نماییم. Ù�هرست ارائه شده به صورت اختصاصی توسط وردپرس باران تهیه شده Ùˆ مورد ارزیابی قرار گرÙ�ته است. آن Ú†Ù‡ در این مقاله ارائه Ù…ÛŒ شود حاصل تجربه Ùˆ تحقیق ما در وردپرس باران بوده Ùˆ سعی شده است بهترین اÙ�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس، ووکامرس، ایزی دیجیتال دانلود، ویژوال کامپوزر Ùˆ اÙ�زونه های Ù�رم ساز با بررسی معیارهای امکانات Ùˆ عملکرد معرÙ�ÛŒ شود. امیدواریم این مقاله مورد توجه Ùˆ استÙ�اده شما قرار گیرد.

در ادامه ابتدا ۴۶ اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس را Ù�هرست Ù…ÛŒ کنیم. سپس به معرÙ�ÛŒ بهترین ها با مقایسه امکانات Ùˆ ویژگی های آن ها خواهیم پرداخت. اینجا وردپـرس بـاران است. با ما همراه باشید.

دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس

امتیازدهی به مطالب سایت یکی از امکانات کاربردی است Ú©Ù‡ به کاربران Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند تا در سایت Ù�عالیت بیشتری داشته باشند. همچنین ثبت امتیاز برای مطالب، راهنمای مناسبی برای کاربران Ù…ÛŒ شود تا به میزان ارزشمندی یک مقاله یا محصول با یک نگاه Ù¾ÛŒ ببرند. استÙ�اده از اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس به سادگی ویژگی امتیاز دهی را به نوشته ها یا محصولات سایت شما اضاÙ�Ù‡ Ù…ÛŒ کند. اÙ�زونه های زیادی برای اÙ�زودن سیستم امتیاز دهی به وردپرس ارائه شده اند. این پلاگین ها امکان اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس، امتیازدهی درصدی، امتیازی Ùˆ… را Ù�راهم Ù…ÛŒ کنند.

در این مقاله لیست کاملی از این ا�زونه ها را تهیه کرده ایم و در ادامه نیز به مقایسه و بررسی آن ها خواهیم پرداخت. همچنین دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس را برای کاربردهای مختل� را در دسته بندی های مجزا ارائه می دهیم.

دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس

۴۶ اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس

لیست اختصاصی ا�زونه های امتیاز وردپرس باران:

 • اÙ�زونه WP Schema Pro
 • اÙ�زونه WP Review Pro
 • اÙ�زونه Taqyeem
 • اÙ�زونه WordPress Google Reviews & Ratings
 • اÙ�زونه Ultimate Reviewer WordPress Plugin For WPBakery Page Builder
 • اÙ�زونه kk Star Ratings
 • اÙ�زونه YASR – Yet Another Stars Rating
 • اÙ�زونه Reviewer WordPress Plugin
 • اÙ�زونه Rating-Widget Plugin
 • اÙ�زونه Multi Rating
 • اÙ�زونه Like Button Rating
 • اÙ�زونه Universal Star Rating
 • اÙ�زونه GD Rating System
 • اÙ�زونه Author hReview
 • اÙ�زونه Review and Product Review by Review Builder
 • اÙ�زونه User Rating / Review Add-on for UserPro
 • اÙ�زونه Five Star Ratings and Reviews Plugin
 • اÙ�زونه Rating Form
 • اÙ�زونه WP Rate Everything Star Plugin
 • اÙ�زونه Ultimate Reviews
 • اÙ�زونه Polldaddy Polls & Ratings
 • اÙ�زونه WP-PostRatings
 • اÙ�زونه NextGEN Gallery Voting
 • اÙ�زونه Thumbs Rating
 • اÙ�زونه Purple Heart Rating
 • اÙ�زونه Revyooz
 • اÙ�زونه KK I Like It
 • اÙ�زونه WP-Polls
 • اÙ�زونه WP Custom Voting
 • اÙ�زونه I Recommend This
 • اÙ�زونه GD Star Rating
 • اÙ�زونه MN Star Rating
 • اÙ�زونه ScrapeAZon
 • اÙ�زونه WP ULike
 • اÙ�زونه Reviews
 • اÙ�زونه WordPress Rate Everything Star Rating Plugin
 • اÙ�زونه Sama Author Review WordPress Plugin
 • اÙ�زونه WP Customer Reviews
 • اÙ�زونه WooCommerce Product Star Rating and Review
 • اÙ�زونه YITH WooCommerce Advanced Reviews
 • اÙ�زونه Product Category Rating
 • اÙ�زونه WP Product Review Lite
 • اÙ�زونه EDD Reviews
 • اÙ�زونه Gravity Forms Star Rating Field
 • اÙ�زونه Contact Form 7 Star Rating Field
 • اÙ�زونه Ninja Forms – Unique Fields

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس

در بخش های قبل در مورد اهمیت اÙ�زونه های امتیازدهی صحبت کردیم. همچنین Ù�هرست اختصاصی از اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس، سیستم امتیاز درصدی، امتیازی Ùˆ… را Ú©Ù‡ توسط وردپرس باران تهیه شده است، ارائه دادیم. در این بخش قصد داریم نتیجه بررسی Ùˆ مقایسه اÙ�زونه های معرÙ�ÛŒ شده را Ú©Ù‡ حاصل تجربه Ùˆ تحقیق ما است خدمت شما ارائه دهیم.

در معر�ی بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس سعی می کنیم با ارائه موارد در دسته بندی های مختل� بهترین ا�زونه را برای کاربردهای مختل� معر�ی کنیم تا بتوانید بهترین انتخاب را برای سایت خود داشته باشید. با ما در مرجع آموزش وردپرس همراه باشید.

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس

 

اگر یک سایت وبلاگی مجله ای دارید و محتوای خود را در نوشته های پیش �رض وردپرس منتشر می کنید انتخاب های شما بسیار زیاد خواهند بود. ا�زونه های رایگان و حر�ه ای بسیار خوبی برای امتیاز دادن به مطالب وردپرس ارائه شده اند. در این قسمت سعی می کنیم بهترین گزینه های رایگان و حر�ه ای را به عنوان بهترین ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس معر�ی نماییم. در ادامه لیستی از ا�زونه ها به ترتیب بهترین ها ارائه شده اند.

 • ۱- اÙ�زونه WP Review Pro
 • ۲- اÙ�زنه Taqyeem
 • ۳- اÙ�زونه kk Star Ratings
 • ۴- اÙ�زونه YASR Yet Another Stars Rating

لینک ا�زونه امتیاز دهی به مطالب وردپرس WP Review Pro (پیشنهاد ویژه) : ا�زونه WP Review Pro �ارسی

لینک ا�زونه امتیاز و نقد و بررسی وردپرس Taqyeem �ارسی (پیشنهاد دوم) : ا�زونه نقد و بررسی وردپرس

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس (ا�زونه امتیاز دهی ووکامرس)

بهترین ا�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس وردپرس ا�زونه امتیاز دهی ووکامرس

اگر یک سایت Ù�روشگاهی مبتنی بر ووکامرس دارید Ùˆ قصد ایجاد سیستم اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس، امتیاز درصدی Ùˆ… برای Ù�روشگاه خود دارید اÙ�زونه های خوبی در این زمینه وجود دارند. در این بخش بهترین اÙ�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس را بررسی Ùˆ معرÙ�ÛŒ خواهیم کرد. Ù�هرست ارائه شده به ترتیب بهترین ها مرتب شده است Ùˆ Ù…ÛŒ توانید برای اÙ�زودن سیستم امتیازدهی وردپرس به Ù�روشگاه خود از آن استÙ�اده نمایید.

 • اÙ�زونه WooCommerce Product Star Rating and Review
 • اÙ�زونه YITH WooCommerce Advanced Reviews
 • اÙ�زونه Product Category Rating
 • اÙ�زونه WP Product Review Lite

لینک اÙ�زونه امتیاز دهی به محصولات ووکامرس پیشنهادی به زودی…

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود (EDD Easy Digital Downloads)

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس ایزی دیجیتال دانلود

شاید شما یک �روشگاه �ایل مبتنی بر ا�زونه Easy Digital Downloads داشته باشید و محصولات مجازی و دانلودی می �روشید. برای انتخاب ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای �روشگاه ایزی دیجیتال دانلود می توانید از ا�زونه های پیشنهادی که در این قسمت �هرست می کنیم است�اده کنید. ا�زونه های معر�ی شده به ترتیب بهترین ا�زونه امتیاز دهی برای ایزی دیجیتال دانلود مرتب شده اند.

در حال حاضر تنها ا�زونه اختصاصی ارائه شده برای EDD ا�زونه EDD Reviews می باشد.

لینک اÙ�زونه EDD Reviews به زودی…

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای ویژوال کامپوزر

دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای ویژوال کامپوزر

اگر از یک قالب حر�ه ای وردپرس است�اده می کنید که از ص�حه ساز ویژوال کامپوزر قدرت گر�ته است نیز می توانید از ا�زونه امتیازدهی وردپرس که برای این ا�زونه ارائه شده اند است�اده نمایید. همچنین ممکن است برای طراحی برخی از ص�حات سایت خود نیز از Visual Composer است�اده کنید. در این شرایط برای ا�زودن امتیازدهی ستاره ای به وردپرس می توانید از این نوع ا�زونه ها کمک بگیرید. در ادامه بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای ویژوال کامپوزر معر�ی شده است.

لینک اÙ�زونه Ultimate Reviewer WordPress Plugin For WPBakery Page Builder به زودی…

بهترین ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای �رم ساز ها

دانلود ا�زونه امتیازدهی وردپرس برای �رم ساز

یکی دیگر از امکاناتی که می توانید در سایت وردپرسی خود برای دریا�ت امتیاز از کاربر داشته باشید، ا�زونه های جانبی برای ا�زونه �رم ساز می باشند. ا�زونه های �رم ساز وردپرس امکانات کامل دریا�ت اطلاعات از کاربر را به سایت شما اضا�ه می کنند. در حالت پیش �رض یک ا�زونه �رم ساز از �یلد های پیش �رض و استاندارد برای طراحی �رم است�اده می کند. اما ا�زونه های جانبی جهت ا�زایش امکانات ا�زونه های ساخت �رم وردپرس ارائه شده اند که امکان ا�زودن ویژگی امتیازدهی را به �رم ها اضا�ه می کنند. در این بخش چند ا�زونه امتیازدهی وردپرس که برای ا�زونه های �رمساز محبوب ارائه شده اند را معر�ی می کنیم.

 • اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس برای گراویتی Ù�رم: اÙ�زونه Gravity Forms Star Rating Field
 • اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای Ù�رم تماس ۷: اÙ�زونه Contact Form 7 Star Rating Field
 • اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس برای Ù�رم ساز نینجا Ù�رم: اÙ�زونه Ninja Forms – Unique Fields

ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل

یکی از ویژگی های بسیار کاربردی که برخی از ا�زونه های امتیازدهی وردپرس ارائه می دهند، امکان ستاره شدن در گوگل می باشد. نمایش ستاره در گوگل موجب برجسته شدن مطلب در نتایج جستجو شده و امکان کلیک را ا�زایش می دهد. بنابراین ستاره دار شدن مطالب در نتایج جستجو موجب ا�زایش سئو سایت نیز می گردد. اما چه ویژگی در یک ا�زونه امتیازدهی وردپرس باید وجود داشته باشد تا امکان ستاره شدن در گوگل را �راهم کند؟ در ادامه کمی در مورد این موضوع توضیح خواهیم داد.

�رایند نمایش امتیازدهی ستاره ای گوگل

اجازه دهید پیش از معر�ی ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل کمی با �رایند ستاره شدن در گوگل آشنا شوید. برای ستاره دار کردن مطالب در گوگل لازم است کدهایی به سایت خود اضا�ه کنیم. به این کدها که م�هوم اعداد و متون است�اده شده در ص�حات را برای گوگل بیان می کنند، استراکچر دیتا می گویند. یکی از انواع استاندارد استراکچر دیتا، کدهای اسکیما می باشند. با قرار دادن کدهای اسکیما در سایت، م�هوم متون است�اده شده در یک ص�حه با انواع نمایش مختل� در گوگل نمایان می شوند. برای مثال امتیاز یک مطلب در سایت می تواند با امتیاز ستاره ای در گوگل به نمایش در بیاید. به نحوه نمایش مت�اوت مطالب در نتایج گوگل اصطلاحا ریچ اسنیپت می گویند.

ا�زونه اسکیما چیست؟ تعری� Schema markup و Structured Data و Rich Snippets

بنابراین سه اصطلاح مهم در �رایند ستاره دار کردن مطالب در گوگل عبارتند از:

استراکچر دیتا: به نوع داده های ساختاری یا کدنویسی که به یک سایت اضا�ه می شود تا متون موجود در سایت را برای موتورهای جستجو م�هوم کند، استراکچر دیتا می گویند.

اسکیما: نوع استانداردی از انواع استراکچر دیتا که با هماهنگی سایت Schema.org و موتورهای جستجوی محبوب نظیر گوگل و بینگ تنظیم شده است، اسکیما می گویند.

ریچ اسنیپت: به نحوه نمایش مت�اوت یک سایت در نتایج جستجو در اثر است�اده از استراکچر دیتا یا کدهای اسکیما، ریچ اسنیپت می گویند.

ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس چه می کند؟

تا اینجا با روند ستاره شدن در گوگل آشنا شدید. همان طور که اشاره شد برای ستاره دار کردن مطالب در گوگل لازم است تا کدهایی به سایت شما اضا�ه شوند. در حالت کلی این کار نیاز به دانش کدنویسی خواهد داشت. اما برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس ا�زونه های امتیازدهی ستاره ای ارائه شده است که به طور خودکار، کدهای اسکیما را برای امتیاز ها و سایر موارد به سایت اضا�ه می کنند.

ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس

یک ا�زونه ستاره دو کار اساسی در وردپرس انجام می دهد:

 1. ا�زودن سیستم امتیاز به وردپرس
 2. ا�زودن کدهای اسکیما به سایت برای ستاره دار شدن در گوگل

در نتیجه شما تنها با نصب یک ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس مثل ا�زونه WP Schema Pro به سادگی می توانید مطالب خود را برای ستاره شدن در گوگل آماده کنید. در ادامه، مقاله ای معر�ی خواهیم کرد که در آن لیست کاملی از ا�زونه های ستاره وردپرس معر�ی و مقایسه شده اند.

چطور ا�زونه امتیازدهی ستاره ای وردپرس برای گوگل را تشخیص دهیم؟

ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل باید دارای ویژگی باشد تا کدهای اسکیما را به سایت شما اضا�ه کند. این ویژگی عموما از سوی توسعه دهنده ا�زونه در لیست ویژگی های آن درج خواهد شد. طبیعتا امکان ا�زودن کدهای اسکیما به سایت و ستاره دار کردن مطالب در نتایج جستجو یک مزیت بزرگ برای یک ا�زونه محسوب می شود. بنابراین مطمئنا توسعه دهنده در ویژگی های ا�زونه خود این مورد را عنوان خواهد کرد و نیاز به خلاقیت برای کش� این موضوع نمی باشد!

�بهترین ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل ؟

در مقاله ای جداگانه از وردپرس باران به معر�ی بهترین ا�زونه های امتیازدهی ستاره ای وردپرس برای ستاره دار شدن در گوگل پرداخته ایم. در آن مقاله ابتدا لیستی از ا�زونه های موجود در این زمینه را لیست کرده ایم. سپس با مقایسه امکانات و ویژگی های ارائه شده توسط هر ا�زونه، بهترین ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل را معر�ی کرده ایم.

بهترین ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل

پیشنهاد ویژه وردپرس باران، مطالعه مقاله مذکور و نصب یکی از ا�زونه های حر�ه ای در این زمینه برای ا�زایش سئو سایت خود می باشد. برای مشاهده نقد و بررسی ارائه شده در این مقاله هم اکنون می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:

✅ لینک بهترین ا�زونه امتیاز دهی ستاره ای وردپرس برای گوگل: ا�زونه ستاره وردپرس 

این نسخه اولیه از مقاله می باشد. منتظر بروزرسانی های بعدی نیز باشید.

نوشته ۴۶ بهترین اÙ�زونه امتیازدهی وردپرس (مقایسه جامع + دانلود) اولین بار در وردپرس باران. پدیدار شد.


دیدگاه اسپمسلام دوستان عزیز؛
آیا تا حالا به این �کر کردید که چگونه از انتشار دیدگاه اسپم در وردپرس جلوگیری کنید؟
یکی از مشکلات بزرگ مدیران سایت‌های وردپرسی وجود اسپم در دیدگاه سایت است.
راه‌های مختل�ی برای جلوگیری از ارسال دیدگاه اسپم وجود داره، برای مثال بعضی از مدیران وب‌سایت‌های وردپرس در بخش نظرات از کپچا است�اده می‌کنند که میتونه تا حد خوبی از ارسال دیدگاه‌های اسپم جلوگیری کنه.
اما بازم گاهی اوقات اسپمرها از سد کپچا هم عبور می‌کنند، در این شرایط باید به �کر راهی بهتر بود.

اما اسپم یا هرزنامه یعنی چی؟
اسپم یا هرزنامه به پیام الکترونیکی میگن که بدون درخواست و رضایت گیرنده‌ها برای ا�راد بیشماری ارسال میشه.
یکی از مشهورترین هرزنامه‌ها، اسپمه که میتونه شامل ج�نگ در پیام‌رسان‌ها، گروه‌های خبری، یوزنت، بخش نظرات وب‌سایت‌ها، ص�حات ویکی و �روم‌های خبری و غیره هم باشه.

بنظر شما چطوری باید با این ج�نگیات در بخش نظرات سایتمون مقابله کنیم؟

نگران نباشید در این آموزش از وردپرس‌ یاد قصد داریم راهی آسان برای جلوگیری از دیدگاه اسپم در وردپرس را معر�ی کنیم. پس با ما همراه باشید.

جلوگیری از دیدگاه‌ اسپم در وردپرس با ا�زونه Akismet

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

یکی از محبوب‌ترین ا�زونه‌های وردپرس برای ح�اظت از دیدگاه‌ها و جلوگیری از ارسال هرزنامه در سایت وردپرسی، ا�زونه Akismet است.
این ا�زونه میتونه دیدگاه اسپم رو از نظرات کاربران با کمک الگوریتم‌های خودش ت�کیک و از انتشار آن‌ها جلوگیری کنه.
در حال حاظر این ا�زونه بیش از ۵ میلیون کاربر �عال داره و تونسته امتیاز ۴٫۷ از ۵ رو به خودش اختصاص بده.

ا�زونه اکیسمت چیست؟

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

ا�زونه Akismet یه سرویس قوی برای �یلتر اسپم موجود در نظرات سایت وردپرسی شماست.
هنگامی که مدیر سایت دیدگاهی رو به عنوان اسپم شناسایی و گزارش میده این ا�زونه باخبر می‌شه. سپس آن دیدگاه را برای سایت‌های وردپرسی دیگه به‌عنوان هرزنامه درنظر می‌گیره و نظر اسپم شده رو به پوشه هرزنامه انتقال می‌ده.

چرا در وردپرس ما نیاز به Akismet داریم؟

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

یکی از مشکلات بزرگ در تمام وب‌سایت‌های وردپرسی انتشار دیدگاه اسپم هست.
روزانه دیدگاه‌های زیادی در سایت ایجاد می‌شه که بسیاری از این دیدگاه‌ها هرزنامه‌اند، طبیعتا پاک کردن این نظرات احتیاج به زمان زیادی داره.
یکی از راه‌های مقابله با این هرزنامه‌ها، است�اده از این ا�زونه است.

جالبه بدونید که آمار انتشار هرزنامه در وب‌سایت‌های مشهور حدود ۸۵ درصد است. یعنی از هر ۱۰۰ دیدگاه �قط ۱۵ تا نظر واقعی بوده.

بدون داشتن راه حلی برای جلوگیری از این هرزنامه‌ها واقعا بررسی و ت�کیک دیدگاه‌های واقعی از اسپم زمانگیری و طاقت �رسا خواهد بود.

امکانات اصلی ا�زونه Akismet

 • بررسی خودکار نظرات اسپم
 • قابلیت تشخیص Ùˆ Ù�یلتر اسپم در دیدگاه سایت وردپرس
 • امکان مشاهده نظرات اسپم شده Ùˆ اجازه انتشار در سایت
 • مسدود کردن نظرات هرزنامه Ùˆ صرÙ�ه‌جویی در وقت Ùˆ زمان مدیران سایت
 • محاÙ�ظت از سایت وردپرس Ùˆ جلوگیری از آسیب به سئو سایت

نحو تنظیم ا�زونه Akismet در وردپرس

برای جلوگیری از ارسال دیدگاه اسپم در وردپرس ابتدا ا�زونه Akismet که به صورت پیش‌�رض بر روی وردپرس نصب شده رو �عال کنید.
اگه به درستی ا�زونه رو �عال کرده باشید باید یه گزینه‌ای با عنوان ضد هرزنامه در پیشخوان وردپرس ظاهر بشه.
اگه این ا�زونه رو هم ندارید به راحتی از آخر همین مطلب میتونید دانلودش کنید.

در بخش ا�زونه‌های نصب شده باید پیغامی به صورت زیر مشاهده کنید.
اگه روش کلیک کنید ص�حه‌ای باز میشه که یه کد API از شما میخواد.

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

دریا�ت کلید API ا�زونه

ا�زونه اکیسمنت برای اینکه �عال بشه، باید یه کلید API رو در اختیارش قرار بدید.
این کلید رو باید از سایت خودش دریاÙ�ت کنید. برای دریاÙ�ت کلید روی دکمه “دریاÙ�ت کلید API” کلید کنید.

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

بعد از اینکه روی دکمه کلیک کردید وارد ص�حه زیر میشید، در این ص�حه گزینه Activate Akismet رو انتخاب کنید.

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

 نکته: متاس�انه وردپرس هم مارو تحریم کرده، پس �یلتر شکن یادتون نره.  😉

پس از کلیک بر روی این گزینه میتونید یه حساب جدید در سایت وردپرس ایجاد کنید که تنها به ایمیل و رمز نیاز داره.
در غیر این صورت با حسابی که قبلا در وردپرس �عال کرده‌اید به ادامه مراحل هدایت میشید.‌‌

در مرحله بعد وارد ص�حه زیر میشید، اگه سایت کوچیک یا شخصی دارید، پیشنهاد میکنیم گزینه Prsonal رو انتخاب کنید.

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

 نکته: اگه چندین سایت شخصی دارید از یک کلید API هم میتونید برای تمامی سایت‌هاتون است�اده کنید.
اما اگر سایت تجاری دارید باید برای هر سایت یک اشتراک جدید ایجاد کنید.

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

خب اگه تصمیم دارید از API رایگان این ا�زونه است�اده کنید، ابتدا باید نوار لغزنده بالا سمت راست رو که به صورت پیش�رض در تصویر بر روی ۳۶ دلار قرار داره رو روی ۰ دلار قرار بدید.
با این کار قسمت درخواست حساب بانکی پاک میشه و تنها از شما اطلاعات اولیه رو میخواد.

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

اگه اطلاعات درخواست شده پر کردید بر روی گزینه آبی رنگ کلیک کنید تا اکانتی که ایجاد کردید �عال بشه.

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

 نکته: در صورت خروج از حساب وردپرسی خودتون و انجام مراحل بالا برای ایجاد API و یا حتی ساخت اشتراک جدید رایگان باز هم کلید API  شما تغییری نمیکنه.

ممکنه با کلیک بر روی کلید API دوباره به ص�حه انتخاب پلن برنامه هدایت بشید که باید مراحل رو دوباره دنبال کنید.

�عال کردن ا�زونه اکیسمنت

خب اگه مراحل بالا رو به درستی انجام دادید و کلید API رو هم دریا�ت کردید، دیگه باید ا�زونه رو �عال کنید و از شر دیدگاه اسپم خلاص بشید.

برای این کار وارد بخش ضد هرزنامه در سربرگ پیشخوان وردپرس خودتون بشید و کلید API رو در قسمتی که مشخص شده وارد کنید.

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

سپس بر روی ارتباط با کلید API کلیک کنید تا تنظیمات ا�زونه برای شما نمایش داده بشه.

جلوگیری از دیدگاه‌های اسپم در وردپرس

ا�زونه Akismet تنظیمات بسیار ساده ای داره که میتونید به دلخواه خود آن‌ها را انتخاب کنید.
در قسمت حساب کاربری هم نوع اشتراک و وضعیت خودتون را مشاهده می‌کنید.

نکات مهم ا�زونه Akismet

 نکته: ممکنه ا�زونه به اشتباه برخی از دیدگاه‌هارو اسپم شناسایی کنه، پس هر از چندگاهی بخش اسپم‌های برنامه رو بررسی کنید که اگه این مورد رخ داده بود آن دیدگاه رو از پوشه اسپم خارج کنید.

 نکته: با علامت‌گذاری دیدگاه اسپم در سایت خود آن دیدگاه به پوشه اسپم منتقل و به عنوان هرزنامه شناخته میشه.

 نکته: در صورت انجام مراحل بالا اگر کد را دریا�ت نکردید نیاز است بار دیگر از حساب خود خارج شوید و دوباره ثبت‌نام کنید و یا چندین بار مرحله قبل از دریا�ت کد را امتحان کنید تا ارور پر کردن اطلاعات بانکی حذ� بشه و پیام خوش‌آمد را دریا�ت کنید.

جمع بندی نهایی

ا�زونه Akismet میتونه از انتشار دیدگاه اسپم در سایت وردپرسی جلوگیری کنه و هرزنامه‌ها را تشخیص بده. با کمک این ا�زونه به‌جای اینکه وقت زیادی برای ت�کیک نظرات اسپم از واقعی کنید، میتونید این زمان را برای کاربران واقعی سایت خود گذارید و اشکالات آنان را ر�ع کنید.

امیدوارم از این آموزش راضی بوده باشید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

دانلود ا�زونه اکیسمت وردپرس

دانلود
ص�حه‌ی ا�زونه

نوشته چگونه از شر دیدگاه اسپم در وردپرس خلاص شویم اولین بار در وردپرس یاد. پدیدار شد.

چگونه در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ ستاره دار شویم؟ به نام خدا. در این آموزش وردپرس به نمایش ستاره در نتایج Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ù…ÛŒ پردازیم. ستاره شدن در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ùˆ نمایش ستاره در جستجوی Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ یکی از عوامل بسیار موثر در سئو Ùˆ اÙ�زایش نرخ کلیک Ù…ÛŒ باشد. در این مقاله ۲ روش ستاره دار کردن مطالب در نتایج جستجوی Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ را بررسی Ù…ÛŒ کنیم. در ادامه لیستی از ۴۵ اÙ�زونه ستاره وردپرس را معرÙ�ÛŒ خواهیم کرد. همچنین آموزش اÙ�زودن ستاره به نتایج Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ با اÙ�زونه وردپرس Ùˆ بدون کدنویسی ارائه خواهیم داد. در پایان نیز به مشکل ستاره دار نشدن مطالب در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ùˆ عوامل موثر بر آن Ù…ÛŒ پردازیم. در این آموزش وردپرس سعی کرده ایم یک راهنمای جامع ستاره شدن در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ برای وردپرس ارائه دهیم Ùˆ مشکلات ستاره نشدن را نیز بررسی Ùˆ برای رÙ�ع آن ها راه کار ارائه دهیم. امیدواریم این مقاله مورد استÙ�اده شما قرار گیرد. با ما در مرجع وردپرس Ù�ارسی همراه باشید.

✅ نمایش ستاره در نتایج گوگل (ستاره در جستجوی گوگل)

نمایش ستاره در نتایج گوگل ستاره در جستجوی گوگل

 • آیا به دنبال روشی برای نمایش ستاره در نتایج Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ برای سایت خود هستید؟
 • آیا Ù…ÛŒ خواهید سایت شما هم با ستاره در جستجوی Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ متمایز شود؟
 • به دنبال آموزش ستاره شدن در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ هستید؟
 • اقداماتی انجام داده اید ولی مشکل ستاره دار نشدن مطالب در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ دارید؟

امروزه با گسترش کسب و کارهای اینترنتی و ظهور سایت های مختل� در یک حوزه کاری موجب ا�زایش رقابت در کسب و کار آنلاین شده است. گوگل به عنوان یکی از مهمترین کانال های ورودی سایت ها می تواند مهمترین عامل مو�قیت آن ها باشد. گوگل همواره در تلاش است تا بهترین نتایج را به کاربران خود نمایش دهد. به همین منظور برای شناسایی بهترین ها، پارامترهای متعددی را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله قصد نداریم در مورد سئو و عوامل موثر بر آن صحبت کنیم. اما ذکر این نکته ضروری است که بدانید هر چقدر تعداد کلیک کاربران در نتایج جستجوی گوگل برای یک سایت بیشتر باشد، به مرور آن سایت رتبه بهتری در نتایج کسب خواهد کرد. اما چطور کلیک بیشتری دریا�ت کنیم؟

ا�زایش نرخ کلیک در نتایج جستجوی گوگل به چندین عامل بستگی دارد. این عوامل دقیقا همان بخش هایی هستند که در نتایج نمایش داده می شوند.

عوامل موثر بر ا�زایش نرخ کلیک در نتایج جستجوی گوگل

 • جایگاه مطلب در نتایج جستجو: هر Ú†Ù‡ رتبه بهتر باشد احتمال کلیک بیشتر است.
 • عنوان: انتخاب یک عنوان مناسب، جذاب Ùˆ متمایز Ù…ÛŒ تواند نرخ کلیک را اÙ�زایش دهد.
 • توضیحات: نوشته هایی Ú©Ù‡ در زیر عنوان در نتایج جستجوی Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ قرار Ù…ÛŒ گیرند نیز در دریاÙ�ت کلیک بسیار مهم هستند.
 • ریچ اسنیپت ها: نمایش متÙ�اوت در نتایج جستجو Ú©Ù‡ شامل نمایش ستاره در نتایج Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ نیز Ù…ÛŒ شود یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در سئو سال های اخیر Ù…ÛŒ باشد.

تعاری� مهم برای نمایش ستاره در نتایج گوگل

پیش از هر چیز تعری� خلاصه ای از سه اصطلاح مهم را ارائه می دهیم. در ادامه کمی در مورد ریچ اسنیپت ها و اختصاصا ستاره در جستجوی گوگل بیشتر توضیح می دهیم.

Structured Data: استراکچر دیتا داده های ساختاری هستند که در کدهای سایت شما قرار می گیرند و م�هوم کدهای سایت شما را برای گوگل و دیگر موتورهای جستجو قابل درک می کنند.

Schema Markup: نوع استانداردی از Structured Data که برای ا�زودن کدهای استراکچر دیتا به سایت است�اده می شود و توسط موتورهای جستجو قابل شناسایی است، کدهای اسکیما یا Schema Markup می باشند. این استاندارد توسط وبسایت Schema.org با هماهنگی موتورهای جستجو نظیر گوگل و بینگ تعیین می شود.

Rich Snippets: پس از درک موتورهای جستجو از کدهای سایت شما ممکن است نحوه نمایش مطالب سایت شما در نتایج جستجو تغییر کند. به نحوه نمایش مت�اوت سایت ها در نتایج جستجو اصطلاحا ریچ اسنیپت یا Rich Snippets می گویند. نمونه محبوبی از انواع این نوع نمایش ستاره شدن در گوگل است که اختصاصا در این مقاله به همین موضوع می پردازیم.

در این مقاله به طور کامل بررسی می کنیم که چگونه در گوگل ستاره دار شویم. انواع روش های ا�زودن ستاره به نتایج گوگل را بررسی می کنیم. همچنین آموزش ستاره شدن در گوگل برای وردپرس را ارائه خواهیم داد. در پایان نیز دلایل مشکل ستاره دار نشدن مطالب در گوگل را بررسی خواهیم کرد. در ادامه با راهنمای جامع ستاره دار کردن مطالب در جستجوی گوگل با ما در وردپـرس بـاران همراه باشید.

✅ چگونه در گوگل ستاره دار شویم؟

ستاره شدن در گوگل نیازمند قرار دادن کدهای اسکیما در سایت می باشد. در حالت کلی برای ستاره دار کردن مطالب در گوگل نیازمند دانش کدنویسی می باشیم. اما شاید بگویید ما که کدنویسی بلد نیستیم 😢 پس چگونه در گوگل ستاره دار شویم؟

ما در وردپرس باران، در پاسخ به سوالات کسانی که می گویند ما کدنویسی بلد نیستیم، تنها یک پاسخ می دهیم. پاسخ ما این است: تا شما وردپرس را دارید نیاز به کدنویسی ندارید �

ستاره شدن در گوگل: چگونه در گوگل ستاره دار شویم؟

بنابراین برای ستاره دار شدن در گوگل دو روش وجود دارد.

۲ روش ستاره شدن در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„

 • کدنویسی اسکیما برای سایت
 • استÙ�اده از اÙ�زونه اسکیما برای وردپرس

طبیعتا با توجه به تخصص ما و مخاطبان مراجعه کننده که سایت وردپرسی دارند به روش بدون کدنویسی خواهیم پرداخت. این روش در وردپرس تنها با نصب یک ا�زونه اسکیما و تنظیمات آن و بدون هیچ دانش برنامه نویسی انجام می شود. به کمک ا�زونه ستاره در نتایج گوگل به سادگی چند کلیک می توانید سایت خود را آماده تحولی بزرگ در نتایج جستجو کنید. در ادامه، مقاله ای که برای مقایسه کاملترین �هرست ا�زونه های ستاره وردپرس آماده کرده ایم را معر�ی خواهیم کرد. سپس به آموزش ستاره شدن در گوگل با ا�زونه پیشنهادی خواهیم پرداخت. اینجا وردپرس باران است. با ما همراه باشید.

✅ ستاره شدن در گوگل (ا�زودن ستاره به نتایج گوگل برای وردپرس)

در مقاله ای جداگانه از وردپرس باران Ù�هرست کاملی از اÙ�زونه ستاره وردپرس را معرÙ�ÛŒ Ùˆ مقایسه کرده ایم. در آن مقاله ابتدا یک لیست ۴۵ تایی از تمام اÙ�زونه های امتیازدهی Ùˆ نقد Ùˆ بررسی وردپرس تهیه کرده ایم. سپس با معرÙ�ÛŒ Ùˆ مقایسه بهترین ها، لینک صÙ�حه دانلود موارد معرÙ�ÛŒ شده را ارائه داده ایم. پیشنهاد ویژه وردپرس باران مطالعه مقاله مذکور Ùˆ انتخاب بهترین اÙ�زونه های ستاره وردپرس برای Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ù…ÛŒ باشد. برای مشاهده لیست کامل اÙ�زونه های ستاره Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ وردپرس Ùˆ دانلود Ù…ÛŒ توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

ا�زونه های ستاره دار کردن مطالب وردپرس در گوگل

✅ مقاله معرÙ�ÛŒ Ùˆ مقایسه ۴۵ اÙ�زونه ستاره دار کردن مطالب در نتایج Ú¯ÙˆÚ¯Ù„:

ا�زونه ستاره شدن در گوگل نتایج جستجو برای وردپرس

👇👇👇

👈 بهترین ا�زونه ستاره وردپرس 👉

👆👆👆

آموزش ستاره شدن در گوگل و ا�زونه وردپرس پیشنهادی

در این قسمت، به ستاره شدن در گوگل به کمک ا�زونه وردپرس و بدون کدنویسی می پردازیم. همانطور که اشاره شد، ستاره دار کردن مطالب در نتایج جستجو نیازمند قرار دادن کدهای اسکیما در سایت می باشد. �رقی ندارد که قالب وردپرس شما چه باشد. ا�زونه های اسکیما، نمایش ستاره در نتایج جستجوی گوگل را با ا�زودن خودکار کدهای مورد نیاز در سایت بدون نیاز به کدنویسی �راهم می کنند.

آموزش ستاره شدن در گوگل و ا�زونه وردپرس WP Schema Pro �ارسی

یکی از بهترین ا�زونه های ستاره وردپرس که پیشنهاد ویژه وردپرس باران نیز می باشد، ا�زونه WP Schema Pro �ارسی است. این ا�زونه با پشتیبانی از انواع اسکیما یکی از کاملترین ا�زونه ها در این زمینه می باشد. در یک آموزش ساده به چگونگی ستاره شدن در گوگل به کمک ا�زونه اسکیما پرو پرداخته ایم. برای مشاهده امکانات کامل ا�زونه اسکیما و دانلود و آموزش آن به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک ص�حه معر�ی، آموزش و دانلود ا�زونه WP Schema Pro �ارسی

⚠ مشکل ستاره دار نشدن مطالب در گوگل + راه حل

گاهی ممکن است با وجود �راهم کردن مقدمات ستاره دار شدن در گوگل با مشکل ستاره دار نشدن مطالب در گوگل مواجه شوید. در این بخش قصد داریم موارد مختل�ی که ممکن است موجب اشکال در روند نمایش ستاره در نتایج گوگل شوند را بررسی کنیم. همچنین برای هر مشکل به صورت موردی را حل ر�ع آن را نیز ارائه خواهیم داد. با آموزش وردپرس در این بخش که حاصل تجربه ما در وردپرس باران می باشد، همراه باشید.

مشکل ستاره دار نشدن مطالب در گوگل و ستاره شدن در گوگل

۱⃣ استÙ�اده از اÙ�زونه دارای مشکل Ùˆ مشکل ستاره دار نشدن مطالب در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„

یکی از مهمترین مسائل برای ا�زودن ستاره به نتایج گوگل برای وردپرس، انتخاب ا�زونه مناسب می باشد. انتخاب اشتباه در ا�زونه مناسب ممکن است ماه ها موجب اتلا� وقت شما شود و باز هم با مشکل ستاره دار نشدن مطالب در گوگل مواجه باشید. بسیار مشاهده شده است که یک ا�زونه امتیازدهی به دلیل بروز نبودن یا اشکال در ساختار کدنویسی به هیچ وجه امکان ستاره دار کردن وردپرس را نخواهد داشت. همچنین گاهی در اثر ترجمه غیر اصولی یک ا�زونه ممکن است ساختار کدهای اسکیما بهم بریزد و نتیجه آن شتاره نشدن در گوگل شود.

✅ روش حل مشکل: است�اده از ا�زونه بدون نقص و کامل

✅ پیشنهاد ویژه وردپرس باران: است�اده از ا�زونه WP Schema Pro

است�اده از ا�زونه دارای مشکل و مشکل ستاره دار نشدن مطالب در گوگل

�چگونه صحت عملکرد یک ا�زونه اسکیما را بررسی کنیم؟

اگر یک ا�زونه ستاره گوگل در سایت خود نصب کرده اید و می خواهید صحت عملکرد آن را بررسی کنید، یک راه حل وجود دارد. برای بررسی اینکه کدهای اسکیما به درستی در سایت شما �عال شده است می توانید از ابزار رسمی Structured Data گوگل در لینک Testing Tool است�اده کنید.

۲⃣ پراکندگی موضوعی سایت Ùˆ عدم تمرکز در یک حوزه

اگر یک سایت با موضوعات پراکنده دارید و در یک حوزه تخصصی کار نمی کنید احتمالا با مشکل ستاره دار نشدن مطالب در گوگل مواجه خواهید شد. موتور جستجوی گوگل معمولا برای نمایش ستاره در نتایج گوگل به این موضوع اهمیت می دهد. اگر در سایت خود مقالات یا محصولاتی در موضوعات مختل� تولید می کنید، شانس کمتری برای ستاره شدن در گوگل خواهید داشت.

✅ روش حل مشکل: �عالیت سایت خود را با تمرکز در یک حوزه مشخص پیش ببرید.

۳⃣ مشکل ستاره دار نشدن مطالب در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ به دلیل تداخل با اÙ�زونه وردپرس Ù�ارسی

یکی از مشکلاتی که در برخی از ا�زون های ستاره دار شدن مطالب در گوگل وجود دارد اعداد مربوط به امتیاز است. در بسیاری از سایت ها برای نمایش اعداد �ارسی در سایت از ا�زونه وردپرس �ارسی است�اده می شود. در تنظیمات این ا�زونه گزینه ای برای تبدیل اعداد به �ارسی در وردپرس وجود دارد. با �عال کردن این گزینه در تنظیمات تمام اعداد در وردپرس از جمله عدد مربوط به امتیاز مطلب یا محصول نیز به �ارسی تبدیل می شود. این مورد موجب عدم شناسایی عدد مربوط به امتیاز توسط موتور جستجوی گوگل می شود در نتیجه هیچ امتیازی در کدهای اسکیما شناسایی نمی شود و مشکل ستاره دار نشدن مطالب در گوگل به وجود می آید.

ستاره شدن در گوگل مشکل ستاره دار نشدن مطالب در گوگل به دلیل تداخل با ا�زونه وردپرس �ارسی

✅ روش حل مشکل: برای ر�ع این مشکل تیک گزینه تبدیل اعداد به �ارسی برای متن نوشته ها و همچنین تنظیمات خاص را از تنظیمات ا�زونه وردپرس �ارسی غیر�عال نمایید.

۴⃣ عدم صبر Ùˆ عجله برای ستاره شدن در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„

اگر تازه به Ù�کر ستاره شدن در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ اÙ�تاده اید Ùˆ یک اÙ�زونه اسکیما نیز نصب کرده اید، طبیعی است Ú©Ù‡ در نتایج Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ ستاره دار نباشید. در واقع اگر مدت Ú©Ù…ÛŒ است Ú©Ù‡ اسکیما را در سایت خود Ù�عال کرده اید، شاید شما مشکل ستاره دار نشدن مطالب در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ نداشته باشید Ùˆ تنها چیزی Ú©Ù‡ شما نیاز دارید زمان باشد. از نصب اÙ�زونه تا ستاره دار شدن مطالب در نتایج Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ گاهی ممکن است تنها یک Ù‡Ù�ته طول بکشد Ùˆ گاهی نیز تا ۹ ماه ستاره دار نشوید(عددها صرÙ�ا به عنوان مثال هستند ولی با توجه به تجربه سعی شده است حداقل Ùˆ حداکثر موارد دیده شده آورده شوند). یکی از دلایل Ù…ÛŒ تواند پراکندگی موضوعات باشد Ú©Ù‡ پیشتر اشاره شد. اما مطمئنا Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ پارامترهای دیگری نیز دارد Ú©Ù‡ در مورد خاص اسکیما تاکنون اطلاعات دقیقی از سوی این شرکت ارائه نشده است.

✅ روش حل مشکل: صبر، صبر و صبر !

آیا تجربه ستاره دار شدن در گوگل یا مشکل ستاره نشدن در گوگل را تجربه کرده اید؟

در بخش دیدگاه های همین ص�حه تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. حتما تجربه ارزشمند شما نیز برای سایر کاربران م�ید خواهد بود.

نوشته ستاره شدن در گوگل: چگونه در گوگل ستاره دار شویم؟ (راهنمای جامع) اولین بار در وردپرس باران. پدیدار شد.


هاست رایگانسلام دوستان؛
هاست رایگان کاربرد‌های زیادی داره، برای مثال برای تست ا�زونه‌های وردپرس، انجام پروژه‌های دانشجویی، یادگیری وردپرس و حتی تست کی�یت هاست از هاست‌های رایگان است�اده میشه.
ولی خب توصیه می‌کنیم تا جایی که امکان داره از سرویس‌های میزبانی رایگان برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار خودتون است�اده نکنید.
ولی خب اگه مبتدی هستید و قصد یادگیری وردپرس رو دارید میتونه گزینه خیلی خوبی برای شروع یادگیری شما باشه.

بهترین هاست‌های رایگان داخلی و خارجی کدامند و مزایا و معایب آن‌ها چیست؟

شرکت‌های میزبانی مختل�ی هستند که این سرویس‌ها رو در اختیارتون میزارند. البته توجه کنید که در بیشتر مواقع سرویس‌های رایگان کی�یت یه هاست پولی رو ندارند، که البته باید همینطور هم باشه. ولی خب باز هم میشه یه شرکت میزبانی خوبی رو یا�ت که هاست‌های رایگانش از کی�یت خوبی برخوردار باشند.
گاهی مواقع نیز شرکت‌ها برای جذب مشتری همان هاست‌های پولی خودشون رو در یک زمان محدود در اختیار کابران قرار میدند تا مشتری از باکی�یت بودن اون سرویس مطمعا بشه.

اگه به دنبال یه سرویس میزبانی رایگان وردپرس با کی�یت مطلوب هستید پس این مقاله از وردپرس یاد رو از دست ندید.

معر�ی هاست رایگان

 هاست رایگان چیست؟

به سرویس میزبانی گ�ته میشه که برای است�اده از �ضای میزبانی آن نیازی به پرداخت هزینه نیست. و می‌تونید در چارچوب سیاست‌های شرکت به صورت مادام‌العمر و یا کوتاه مدت از آن است�اده کنید.

 نکته: البته دقت کنید از این سرویس‌های میزبانی رایگان برای راه‌اندازی کسب‌وکار خودتون است�اده نکنید، این نوع سرویس‌ها با اینکه رایگانه اما معایب زیادی داره که ممکنه سایت وردپرسی‌تون کامل از بین بره.

 علت ارائه هاست رایگان توسط شرکت‌های مختل�

این نوع سرویس‌ها توسط شرکت‌های میزبانی مختل� برای رسیدن به اهدا� مختل�ی به کاربران ارائه میشه، از جمله:

 1. جذب و هدایت کاربران بیشتر به سمت سایت ارائه دهنده سرویس‌های میزبانی.
 2. نشان دادن تبلیغات در سایت وردپرسی شما به جای گر�تن هزینه سرویس.
 3. کاربرانی که از هاست رایگان است�اده می‌کنند ممکنه در صورت رضایت، سرویس‌های شرکت را خریداری کنند.
 4. با قرار دادن تبلیغات در سایت شما، کاربران بیشتری از این طریق وارد سایت آن‌ها خواهند شد.
 5. Ùˆ … .

در ادامه چند سرویس میزبانی رایگان داخلی و خارجی رو برای شما عزیزان قرار دادیم که میتونید برای همیشه از این سرویس‌ها است�اده کنید.

 بهترین هاست های رایگان خارجی

Û±- InfinityFree

یکی از بهترین سرویس‌های میزبانی رایگان رو این سایت در اختیارتون میزاره. امکانات بسیار خوب و زیادی داره. البته مدت زمان میزبانی رایگان این سایت در حدود ۶ سال است.

هاست رایگان InfinityFree

امکانات هاست رایگان InfinityFree
 1. �ضای دیسک نامحدود
 2. پهنای باند نامحدود
 3. ۴۰۰ دیتابیس
 4. میزبانی دامنه با بیش از ۲۵ پسوند دامنه
 5. بدون تبلیغات
 6. تعداد ۱۰ حساب ایمیل
 7. نام دامنه رایگان
 8. سازگار با تمام نسخه‌های PHP
 9. دریا�ت SSL رایگان برای تمامی وب‌سایت‌ها
 10. ارائه خدمات رایگان DNS
 11. دارای سایت ساز

Û²- Freehostia.com

به کمک این سایت به سادگی می‌تونید یه سایت حر�ه‌ای برای خودتون راه‌ندازی کنید.
هاست این سایت تمام سیستم‌های مدیریت محتوا مانند وردپرس و جوملا را پشتیبانی می‌کنه.

هاست رایگان Freehostia

امکانات هاست Freehostia.com
 1. دارای ۱ حساب ایمیل
 2. دارای ۱ پایگاه داده
 3. �ضای دیسک: ۲۵۰ مگابایت
 4. ترا�یک ماهانه : ۶ گیگ
 5. بدون تبلیغات
 6. دارای سرعت بسیار عالی
معایب هاست Freehostia.com
 1. پشتیبانی رایگان ارئه نمی‌دهد.

۳- سایت zoho

یکی از سایت‌های خوب ارائه‌کننده هاست خارجی رایگان zoho است. به کمک این هاست به سادگی میتونید یه سایت وردپرسی برای خودتون ایجاد کنید. یکی از خوبی‌های این میزبانی، �ضای پهنای باند نامحدودی است که در اختیارتون میزاره.

هاست رایگان zoho

 بهترین هاست های رایگان داخلی

 • Html-5.ir

این سایت یکی از بهترین شرکت‌های ارائه دهنده میزبانی رایگان در ایرانه.

هاست رایگان داخلی Html-5

امکانات هاست HTML-5
  1. �ضای دیسک و پهنای باند نامحدود دریا�ت کنید.
  2. دارای کنترل پنل (CPanel)
  3. Addon Domain نامحدود
  4. Parked Domain نامحدود
  5. Sub domain نامحدود
  6. Max record پشتیبانی می‌کند.

 توجه: به نظرم این هاست جز بهترین هاست‌های رایگان هست، چون محبوبیت زیادی بین ا�راد زیادی داره.

 • Zgig.ir

این سرویس میزبانی رایگان داخلی با تمام سیستم‌های مدیریت محتوا سازگاری داره، به راحتی میتونید ازش است�اده کنید.

هاست رایگان داخلی zgig

امکانات هاست Zgig.ir
 1. بدون تبلیغات
 2. تعداد ایمیل نامحدود
 3. �ضای هارد دیسک: ۵۰۰ مگابایت
 4. تعداد ساب دامین: نامحدود
 5. تعداد Add on Domain: سه عدد
 6. تعداد پارک دامین: نامحدود
 7. دارای بانک اطلاعاتی mysql: نامحدود
معایب هاست Zgig.ir
 1. قابلیت بک‌آپ‌گیری از اطلاعات سایت نداره.
 • Xzn.ir

یکی دیگر از شرکت‌های ارائه‌دهنده هاست رایگان داخلی است.

امکانات هاست رایگان داخلی xzn

امکانات هاست xzn
 1. ۱۰۰ مگابایت �ضای دیسک
 2. ۱۰۰ گیگ پهنای باند
 3. آپلود �ایل تا ۱۰۰ گیگ
 4. امکان نصب ssl
 5. کاملا رایگان
معایب هاست Xzn.ir
 1. عدم پشتیبانی از �ایل‌های �شرده
 • هاست گیگÙ�ا

هاست گیگ�ا نیز در بین ا�رادی که از آن است�اده کرده‌اند، محبوبیت خوبی داره، خیلی ساده میتونید یه سایت وردپرسی با گیگ�ا ایجاد کنید.

هاست رایگان داخلی گیگ�ا

امکانات هاست گیگ�ا
 • ÛµÙ«Ûµ گیگ Ù�ضای میزبان
 • دارای Û²Û°Û° گیگ پهنای باند
 • Add on domain: تعداد ÛµÛ° تا
 •  ۵۰ تا Parked domain
 • ساب دامین: ÛµÛ° تا
 • دارای ایمیل اختصاصی
 • دارای پشتیبانی
 • Max record
 • دارای کنترل پنل v panel
 • دامنه رایگان

 نکته: هاست‌های ۵gbfree و wehost هاست‌های خارجی خیلی خوبی است ولی متاس�انه تحرمیم و بدون �یلترشکن باز نمیشند.

 نکته: هاست x10hosting هم طبق بررسی که شد هاست خیلی خوبی هست ولی به ایران خدمات نمیده و در صورت است�اده از آن ممکنه دسترسی شما قطع بشه.

 مزایا و معایب کلی هاست رایگان

است�اده از سرویس‌های میزبانی رایگان دارای مزایا و معایبی است که در ادامه برای شما عزیزان به طور م�صل توضیح میدهیم.

مزایای هاست رایگان

 1. رایگان بودن: یکی از مزیت‌های خوبه این نوع هاست که باعث شده طر�داران زیادی در بین کاربران داشته باشه، رایگان بودنشه. اگه به تازگی قصد راه‌اندازی سایت وردپرسی را دارید اما قادر به پرداخت هزینه‌ای نیستید، میتونید برای شروع از این سرویس‌ها است�اده کنید.
 2. مناسب برای تست ا�زونه‌ها: مزیت عالی دیگر این سرویس‌ها، تست ا�زونه‌ها است. برای مثال قبل از نصب و �عال‌سازی ا�زونه بر روی هاست اصلی سایت، ا�زونه را در یک هاست رایگان تست کنید و اگه مشکل خرابی و یا تداخل ا�زونه‌ها وجود نداشت بعدش بر روی سایت خودتون نصبش کنید.
 3. روش عالی برای یادگیری وردپرس: اگه مبتدی هستید و به تازگی سایت وردپرسی خودتون رو راه‌اندازی کردید و با وردپرس آشنایی ندارید. است�اده از سرویس‌های میزبانی رایگان میتونه گزینه خوبی برای شروع یادگیری باشه.
 4. بررسی کی�یت هاست: علت اصلی است�اده از سرویس‌های میزبانی رایگان توسط کاربران، بررسی کی�یت شرکت ارائه‌دهنده هاست است. به کمک این هاست میتونید کی�یت هاست ارائه شده شرکت میزبانی رو تشخیص بدید و در صورت رضایت سرویس‌های پولی رو خریداری کنید.

معایب است�اده از هاست رایگان

 • پاک شدن اطلاعات: توجه کنید Ú©Ù‡ در هاست رایگان، میزبانی تعهد زیادی به شما نداره، ممکنه شما Ú©Ù„ÛŒ تلاش کنید Ùˆ یه وب‌سایت خوب ایجاد کنید، ولی یه روز مشاهده کنید Ú©Ù‡ Ú©Ù„ وب‌سایت بالا نمیاد Ùˆ تمام داده‌ها از بین رÙ�ته.
 • امنیت پایین: یکی از علت‌هایی Ú©Ù‡ بیشتر کارشناس‌ها استÙ�اده از این سرویس‌های رایگان را توصیه نمی‌کنند، بخاطر امنیت پایینی است Ú©Ù‡ در بیشتر مواقع دیده شده.
 • پشتیبانی محدود Ùˆ Ú©Ù…: پشتیبانی از این نوع سرویس‌ها به دلیل رایگان بودن بسیار ضعیÙ� هست. برای مثال زمانی Ú©Ù‡ سایت شما نیاز به پشتیبانی داره، هاست‌های پولی ارجعیت بیشتری نسبت به سرویس‌های رایگان دارند برای همین میزبانی‌ها خیلی دیر پاسخگو هستند.
 • وجود تبلیغات: بسیاری از شرکت‌های هاست برای پرداخت هزینه‌های سایت، تبلیغاتی را بر روی سایت کاربران قرار می‌دهند تا به Ú©Ù…Ú© اون بتونند از پس مخارج سایتشون بربیان. وجود این تبلیغات اضاÙ�Ù‡ در سایت‌تون باعث کاهش یا از دست دادن کاربران‌تون میشه.
 • اجازه انتقال وب‌سایت شما از طریق هاست رایگان به هاست دیگر وجود ندارد: یکی از سیاست‌های بزرگ شرکت‌های هاستینگ جلوگیری از انتقال وب‌سایت به هاست دیگر است. با این سیاست کاربران مجبور به استÙ�اده از هاست‌های همان شرکت هستند، وگرنه تضمینی به ماندن اطلاعات سایتشون نیست.
 • قبول نکردن مسئولیت در قبال سایت: اگه قسمتی از سایت شما دچار مشکلی بشه، شرکت‌های هاست مسئولیتی در قبال خرابی Ùˆ یا Ù‡Ú© شدن Ùˆ …. قبول نمی‌کنند.

 نکته: تمامی معایب ذکر شده در بالا در مورد هر شرکت هاستینگی صدق نمی‌کنه و تنها قصد ما آگاهی شما کاربران نسبت به سیاست‌های بیشتر هاستینگ‌ها است.

در مقاله‌های قبل درباره آموزش نصب وردپرس بر روی Cpanel توضیح دادیم که در ابتدا نیاز است هاست خود را انتخاب کنید و سپس مطابق راه‌کار‌های گ�ته شده در این مقاله اقدام کنید.

 نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی کردیم توضیح کلی درباره مزایا و معایب هاست‌های رایگان را به شما عزیزان توضیح دهیم و چند سایت ارائه‌دهنده هاست رایگان را معر�ی کنیم. البته در آینده هاست‌های بیشتری را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و آن‌ها را حتما به شما معر�ی می‌کنیم. اگه هاستی از نظر شما خوب بود حتما در بخش نظرات به ما اعلام کنید تا لیست را به کمک شما تکمیل کنیم. 😉

موÙ�Ù‚ Ùˆ پیروز باشید …

نوشته معر�ی بهترین ارائه‌دهندگان هاست رایگان اولین بار در وردپرس یاد. پدیدار شد.

به نام خدا. در این آموزش وردپرس به معرÙ�ÛŒ بهترین اÙ�زونه ستاره وردپرس یا اÙ�زونه ستاره Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ برای وردپرس Ù…ÛŒ پردازیم. ابتدا با مقدمه ای در مورد انواع اÙ�زونه ستاره دار وردپرس شروع Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ تÙ�اوت اÙ�زونه امتیازدهی ستاره ای وردپرس حرÙ�Ù‡ ای Ùˆ ساده را بررسی Ù…ÛŒ کنیم. در ادامه با تعریÙ� Schema markup Ùˆ Structured Data Ùˆ Rich Snippets به نحوه عملکرد اÙ�زونه ستاره در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ برای وردپرس Ù…ÛŒ پردازیم. سپس یک Ù�هرست اختصاصی از ۴۵ اÙ�زونه امتیازدهی ستاره ای وردپرس ارائه Ù…ÛŒ دهیم Ùˆ با معرÙ�ÛŒ بهترین اÙ�زونه ستاره در وردپرس، Ù�هرست خود را مرتب Ù…ÛŒ کنیم. همچنین ضمن معرÙ�ÛŒ امکانات بهترین اÙ�زونه ها، لینک دانلود آن ها را ارائه خواهیم داد. با راهنمای جامع اÙ�زونه ستاره وردپرس Ùˆ Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ با ما در مرجع وردپرس Ù�ارسی همراه باشید.

ا�زونه ستاره وردپرس برای ستاره دار شدن مطالب

ا�زونه ستاره وردپرس برای ستاره دار شدن مطالب

یکی از معیارهای مهم در انتخاب یک محصول یا بررسی اعتبار یک مقاله، نظر کاربرانی است که از محصول یا مقاله است�اده کرده اند. اما بسیاری از کاربران امروز زمان و حوصله ثبت نظر در مورد مطالب و محصولات را ندارند. بهترین انتخاب در دنیای وب امروز است�اده از سیستم امتیازدهی و نقد و بررسی امتیازی می باشد. به همین منظور تعداد زیادی ا�زونه ستاره وردپرس برای ستاره دار شدن مطالب و محصولات توسعه داده شده اند. نصب یک ا�زونه ستاره برای وردپرس این امکان را به سایت شما اضا�ه می کند تا کاربران با یک کلیک امتیاز مورد نظر را برای محصول یا مقاله شما ثبت کنند. ثبت امتیاز مطالب در وردپرس حتی گاهی توسط طراحان قالب وردپرس نیز در نظر گر�ته می شود و امکانات یا ا�زونه های جانبی برای این منظور در امکانات قالب وردپرس خود قرار می دهند.

ا�زونه ستاره وردپرس حر�ه ای و ساده

در میان ا�زونه های وردپرسی که برای امتیاز و نقد و بررسی ارائه شده اند موارد رایگان و حر�ه ای وجود دارند. ا�زونه های ساده تنها امکان ثبت یک امتیاز را برای محتوا می دهند. در انواع حر�ه ای تر امکانات ثبت نقد و بررسی موردی براساس چندین معیار مختل� نیز وجود دارد.

دسته بندی ا�زونه های امتیازدهی وردپرس از نظر امکانات:

 • اÙ�زونه ساده Ú©Ù‡ Ù�قط امکان امتیازدهی Ùˆ نمایش در سایت دارد
 • اÙ�زونه امتیازدهی ستاره ای با امکان نقد Ùˆ بررسی Ùˆ نمایش معیارهای مختلÙ� امتیاز دهی

ا�زونه ستاره گوگل برای وردپرس

کاربرد ا�زونه های ستاره دار وردپرس به همین جا خلاصه نمی شود. یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین امکاناتی که ا�زونه های حر�ه ای در این زمینه به سایت شما اضا�ه می کنند، امکان ستاره شدن در گوگل می باشد. به کمک یک ا�زونه ستاره گوگل برای وردپرس به سادگی می توانید یک سیستم امتیازدهی ستاره ای در سایت خود ایجاد کنید و علاوه بر نمایش امتیاز در سایت، امکان ستاره دار شدن در نتایج گوگل را نیز داشته باشید.

دسته بندی ا�زونه ستاره گوگل برای وردپرس:

 • اÙ�زونه ستاره وردپرس Ú©Ù‡ Ù�قط در سایت نمایش داده Ù…ÛŒ شود Ùˆ امکان ستاره دار شدن در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ را ندارد
 • اÙ�زونه ستاره Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ú©Ù‡ امکان نمایش ستاره دار مطالب در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ را Ù�راهم Ù…ÛŒ کند

در ادامه به بررسی بیشتر دسته دوم یعنی بهترین ا�زونه ستاره وردپرس برای گوگل می پردازیم.

ا�زونه ستاره گوگل و نمایش ستاره در گوگل

ا�زونه ستاره گوگل و نمایش ستاره در گوگل برای وردپرس

ا�زونه های حر�ه ای ستاره برای وردپرس، علاوه بر ستاره دار کردن محتوا در سایت امکان ستاره شدن در گوگل را نیز به شما می دهند. موتور جستجوی گوگل برای ا�زودن ستاره به نتایج گوگل وجود یک سری کدهای معنایی را در سایت شما بررسی می کند. در صورتی که از ا�زونه ستاره گوگل وردپرس است�اده کنید این کدها به صورت خودکار به مطالب شما اضا�ه می شوند. اما این کدها چه هستند و چگونه کار می کنند؟! در ادامه با ارائه یک توضیح خیلی مختصر این مورد را شرح می دهیم. ابتدا با تعری� چند اصطلاح شروع می کنیم.

تعری� Schema markup و Structured Data و Rich Snippets به زبان ساده

در این قسمت تعری� خلاصه ای از م�اهیم �وق که به صورت اختصاصی و به زبان ساده توسط وردپرس باران تنظیم شده است می پردازیم.

Structured Data: استراکچر دیتا داده های ساختاری هستند که در کدهای سایت شما قرار می گیرند و م�هوم کدهای سایت شما را برای گوگل و دیگر موتورهای جستجو قابل درک می کنند.

Schema Markup: نوع استانداردی از Structured Data که برای ا�زودن کدهای استراکچر دیتا به سایت است�اده می شود و توسط موتورهای جستجو قابل شناسایی است، کدهای اسکیما یا Schema Markup می باشند. این استاندارد توسط وبسایت Schema.org با هماهنگی موتورهای جستجو نظیر گوگل و بینگ تعیین می شود.

Rich Snippets: پس از درک موتورهای جستجو از کدهای سایت شما ممکن است نحوه نمایش مطالب سایت شما در نتایج جستجو تغییر کند. به نحوه نمایش مت�اوت سایت ها در نتایج جستجو اصطلاحا ریچ اسنیپت یا Rich Snippets می گویند. نمونه محبوبی از انواع این نوع نمایش ستاره دار کردن مطالب در نتایج گوگل است که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

ا�زونه ستاره گوگل چگونه کار می کند؟ �رایند نمایش ستاره در گوگل چیست؟

ا�زونه ستاره گوگل چگونه کار می کند؟ �رایند نمایش ستاره در گوگل چیست؟

اکنون که با اصطلاحات استراکچر دیتا، اسکیما مارک آپ و ریچ اسنیپت آشنا شدید بگذارید یک بررسی موردی بر روی عملکرد ا�زونه ستاره گوگل داشته باشیم. با نصب ا�زونه ستاره وردپرس برای گوگل، امکان ثبت امتیاز و نمایش ستاره در سایت شما �راهم می شود. اما این �قط جنبه ظاهری عملکرد ا�زونه است. علاوه بر نمایش امتیاز در سایت شما، در پشت صحنه سایت نیز کدهایی برای تعری� این عدد به عنوان امتیاز مطلب به سایت اضا�ه می شود. این کدهای معنایی همان استراکچر دیتا با استاندارد اسکیما می باشند. گوگل با اسکن ص�حه شما و وجود کدهای اسکیما برای عدد مربوط به امتیاز به سادگی متوجه این می شود که این عدد مربوط به امتیاز مطلب یا محصول است. بنابراین از این عدد برای نمایش ریچ اسنیپت در نتایج گوگل است�اده می کند و در نتیجه مطلب شما در گوگل ستاره دار می شود.

✅۴۵ اÙ�زونه ستاره برای وردپرس Ùˆ Ú¯ÙˆÚ¯Ù„

در این بخش یک لیست ۴۵ تایی از اÙ�زونه های ستاره وردپرس Ú©Ù‡ به صورت اختصاصی در وردپرس باران جمع آوری شده است را خدمت شما ارائه Ù…ÛŒ دهیم. Ù�هرست ارائه شده بدون Ø´Ú© کاملترین Ù�هرست اÙ�زونه های ستاره Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ùˆ وردپرس هستند Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ توانید با بررسی اÙ�زونه های معرÙ�ÛŒ شده استÙ�اده لازم را در سایت خود داشته باشید.

در ادامه همین مقاله نیز یک لیست از بهترین ها برای مقایسه و معر�ی بهترین ا�زونه ستاره وردپرس برای گوگل ارائه می شود که نتیجه بررسی و تجربه ما در وردپرس باران است.

۴۵ اÙ�زونه ستاره دار وردپرس Ùˆ Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ (Ù�هرست اختصاصی وردپرس باران)

45 ا�زونه ستاره دار وردپرس و ا�زونه ستاره در گوگل

 • اÙ�زونه ستاره Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ برای وردپرس WP Schema Pro
 • اÙ�زونه ستاره در وردپرس WP Review Pro
 • اÙ�زونه Taqyeem
 • اÙ�زونه WordPress Google Reviews & Ratings
 • اÙ�زونه Ultimate Reviewer WordPress Plugin For WPBakery Page Builder
 • اÙ�زونه kk Star Ratings
 • اÙ�زونه YASR – Yet Another Star Rating
 • اÙ�زونه WP Customer Reviews
 • اÙ�زونه WP Product Review Lite
 • اÙ�زونه Reviewer WordPress Plugin
 • اÙ�زونه Rating-Widget Plugin
 • اÙ�زونه Multi Rating
 • اÙ�زونه Like Button Rating
 • اÙ�زونه Universal Star Rating
 • اÙ�زونه GD Rating System
 • اÙ�زونه Author hReview
 • اÙ�زونه Review and Product Review by Review Builder
 • اÙ�زونه User Rating / Review Add-on for UserPro
 • اÙ�زونه Five Star Ratings and Reviews Plugin
 • اÙ�زونه Rating Form
 • اÙ�زونه WP Rate Everything Star Plugin
 • اÙ�زونه Ultimate Reviews
 • اÙ�زونه Polldaddy Polls & Ratings
 • اÙ�زونه WP-PostRatings
 • اÙ�زونه NextGEN Gallery Voting
 • اÙ�زونه Thumbs Rating
 • اÙ�زونه Purple Heart Rating
 • اÙ�زونه Revyooz
 • اÙ�زونه KK I Like It
 • اÙ�زونه WP-Polls
 • اÙ�زونه WP Custom Voting
 • اÙ�زونه I Recommend This
 • اÙ�زونه GD Star Rating
 • اÙ�زونه MN Star Rating
 • اÙ�زونه ScrapeAZon
 • اÙ�زونه WP ULike
 • اÙ�زونه WooCommerce Product Star Rating and Review
 • اÙ�زونه YITH WooCommerce Advanced Reviews
 • اÙ�زونه Product Category Rating
 • اÙ�زونه Reviews
 • اÙ�زونه WordPress Rate Everything Star Rating Plugin
 • اÙ�زونه Sama Author Review WordPress Plugin
 • اÙ�زونه Gravity Forms Star Rating Field
 • اÙ�زونه Contact Form 7 Star Rating Field
 • اÙ�زونه Ninja Forms – Unique Fields

✅بهترین ا�زونه ستاره دار وردپرس (ا�زونه ستاره گوگل) + دانلود

دانلود بهترین ا�زونه ستاره دار وردپرس و ا�زونه ستاره گوگل

تا اینجا یک لیست بلند بالا از ا�زونه ها برای ا�زودن امتیاز ستاره ای به وردپرس و همچنین ستاره دار شدن در گوگل ارائه شد. اما در این �هرست عظیم کدام ا�زونه ها می توانند بهترین عملکرد را در این زمینه داشته باشند؟ در بررسی های انجام شده در وردپرس باران و نصب بسیاری از ا�زونه های رایگان و حر�ه ای که معر�ی شدند، تعدادی از ا�زونه ها نتایج بهتر و بی نقص تری در پروژه های مختل� ارائه داده اند. در این قسمت قصد داریم نتیجه تجربه چندین ساله ما در وردپرس باران و پروژه های مختل� انجام شده را با معر�ی چند ا�زونه را به عنوان بهترین ا�زونه ستاره دار وردپرس و گوگل به شما ارائه دهیم. با معر�ی برترین ا�زونه ستاره گوگل برای وردپرس با ما همراه باشید.

۵ بهترین اÙ�زونه ستاره وردپرس Ùˆ Ú¯ÙˆÚ¯Ù„

 1. ۱⃣ اÙ�زونه ستاره دار وردپرس WP Schema Pro Ù�ارسی (پیشنهاد وردپرس باران) لینک دانلود: اÙ�زونه WP Schema Pro
 2. ۲⃣ اÙ�زونه ستاره وردپرس WP Review Pro Ù�ارسی
 3. ۳⃣ اÙ�زونه ستاره در وردپرس Taqyeem Ù�ارسی
 4. ۴⃣ اÙ�زونه WordPress Google Reviews & Ratings
 5. ۵⃣ اÙ�زونه Ultimate Reviewer WordPress Plugin For WPBakery Page Builder

به زودی ا�زونه های معر�ی شده در لیست پیشنهادی را بررسی می کنیم و امکانات هر یک را نیز مقایسه خواهیم کرد. منتظر بروزرسانی بعدی این مقاله باشید.

نوشته ۴۵ بهترین اÙ�زونه ستاره دار وردپرس در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ (مقایسه + دانلود) اولین بار در وردپرس باران. پدیدار شد.


امنیت کامل در وردپرس

سلام دوستان؛
در عصر حاظر وجود وب‌سایت برای هر کسب‌و‌کاری لازم و ضروری است. وردپرس با �راهم آوردن محیط کار ساده و در عین حال بسیار کار آمد، نظر اکثر مدیران کسب‌و‌کار را به خود جلب کرده است. اما این استقبال گسترده از وردپرس برای راه‌اندازی وب‌سایت باعث شده تا نظر هکر‌ها نیز برای به چالش کشیدن آن جلب شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائل در سایت‌های وردپرسی بهبود مستمر امنیت آن است. مدیران وب‌سایت‌ها باید همواره در تلاش باشند تا امنیت وردپرس خود را ا�زایش دهند.

در این آموزش از وردپرس یاد قصد داریم درباره راهکار‌های ا�زایش امنیت در وردپرس صحبت نماییم.

چرا باید به �کر ا�زایش امنیت وردپرس باشیم؟

اگر به �کر ارتقا امنیت وردپرس خود نباشید، سایت شما در مقابل کوچکترین حمله هکر‌ها آسیب‌پذیر بوده و هکرها نیز �رصت خوبی پیدا می‌کنند تا اطلاعات کاربران شما را به سرقت برده و از آن سو‌ءاست�اده نمایند. در مواردی نیز ممکن است هکر کنترل کامل وب‌سایت وردپرسی شما را در دست گیرد و جهت بازگرداندن دوباره آن درخواست هزینه بسیار زیادی را نماید. هک وب‌سایت شما علاوه‌بر موارد بالا آسیب جدی به کسب‌و‌کار، اعتماد کاربران و شهرت شما وارد می‌کند.

ایجاد امنیت کامل در وردپرس با چند اقدام ساده

امنیت کامل وردپرس

برای ایجاد امنیت در سایت وردپرسی نیاز است تمامی مراحل زیر را با دقت انجام دهید تا سایت خود را در برابر حملات هکرها ایمن نگه‌ دارید تا �رصت کمتری برای حمله و ن�وذ پیدا کنند.

 نکته: امنیت صر�ا برای ر�ع خطا نیست بلکه گاهی برای کاهش خطا در سایت وردپرسی است.

۱- بروزرسانی مداوم وردپرس

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای محبوب بوده و به طور مداوم بروزرسانی می‌شود و با ارائه نسخه جدید ایرادات و مشکلات نسخه قبلی وردپرس برطر� می‌شود. همچنین امنیت این نسخه نسبت به سایر نسخه‌های قدیمی بالاتر است. در صورت وجود مشکل امنیتی در نسخه گ�ته شده، سریعا مشکل توسط توسعه‌دهندگان وردپرس برطر� و نسخه جدید منتشر می‌شود.

امنیت کامل وردپرس

۲- بروزرسانی ا�زونه و قالب وردپرس

با بروزرسانی مداوم قالب و ا�زونه‌های سایت  خود، از آسیب و مشکلات امنیتی وردپرس جلوگیری نمایید. همچنین اگر از ا�زونه‌ای در حال حاضر است�اده نمی‌کنید آن را �علا حذ� کنید.

امنیت کامل وردپرس

برای اطلاع از بروزرسانی ا�زونه‌ها، از بخش ا�زونه‌ها > ا�زونه‌های نصب شده، ا�زونه‌ای را که نیاز به آپدیت دارد را مشاهده کنید.

۳- است�اده از نام‌کاربری و رمزعبور قوی و پیچیده

است�اده نکردن از نام کاربری پیش‌�رض وردپرس

بسیاری از کاربران وقتی سایت وردپرسی خود را راه‌اندازی می‌کنند. نام‌کاربری پیش‌�رض وردپرس یعنی admin را تغیییر نمی‌دهند. امروزه اغلب هکر‌ها اولین نام‌کاربری که به ذهنشان خطور می‌کند، نام‌کاربری پیش‌�رض وردپرس است. پس توصیه می‌شود حتما برای امنیت وب‌سایت خود از نام‌کاربری دیگری است�اده کنید.

 نکته: بهترین نام‌کاربری در وردپرس آدرس ایمیل شما است. همچنین بهتر است با حر� بزرگ، یوزرنیم خود را آغاز کنید.

امنیت کامل وردپرس

است�اده از رمز عبور قوی

برای اÙ�زایش امنیت صÙ�حه ورود وردپرس از رمز‌عبور قوی استÙ�اده کنید. یکی از عواملی Ú©Ù‡ می‌تواند در کاهش امنیت سایت شما تاثیر منÙ�ÛŒ بگذارد، رمز عبور است. اغلب هکرها رمز‌ عبور سست را زود تشخیص داده Ùˆ به‌راحتی وارد سایت شما می‌شوند. برای جلوگیری از این‌ ضعÙ� امنیتی ابتدا باید رمزعبور قوی ایجاد کنید Ú©Ù‡ این رمز عبور باید تصادÙ�ÛŒ Ùˆ متشکل از کاراکتر، عدد، حروÙ� بزرگ، Ú©ÙˆÚ†Ú© با حداقل Û±Ûµ کاراکتر باشد. سپس رمز عبور خود را مانند نام‌کاربری در جایی امن Ùˆ دور از دسترس دوست، Ù�امیل Ùˆ…. قرار دهید. باید به طور مداوم رمز عبور خود را تغییر دهید تا هکران Ù�رصت کمتری برای حدس رمزعبور پیدا کنند.

 نکته: به کمک سایت lastpass می‌توانید رمز عبور قوی برای خود ایجاد و ذخیره کنید.

۴- است�اده از احراز هویت

یکی از اقدامات خوب امنیتی غیر از نام‌کاربری و رمزعبور قوی، است�اده از احراز هویت است. به کمک احراز هویت می‌توانید از وب‌سایت خود در برابر ن�وذ هکر‌ها محا�ظت کنید و امنیت سایت وردپرسی خود را ا�زایش دهید.

۵- محدود کردن دسترسی کاربر به سایت

برای جلوگیری از هک و به خطر ا�تادن امنیت وردپرس بهترین راه‌ این است که تمامی کسانی که به سایت شما دسترسی دارند نقش مدیرکل ندهید و با توجه به وظای� آن‌ها دسترسی‌های لازم را دهید حتی اگر بهترین دوست شما باشد.

نقش کاربران در سایت وردپرسی
برای تغییر نقش نیاز است به بخش کاربران در پیشخوان وردپرس خود مراجعه کنید Ùˆ به‌جای نقش مدیرکل از  نویسنده، ویرایشگر Ùˆ … استÙ�اده کنید.

توجه: به‌یاد‌ داشته باشید که برای کاربران خود حتما از رمز‌عبور قوی است�اده کنید تا امنیت وردپرس به خطر نی�تد.

۶- است�اده از سوالات امنیتی در ص�حه ورود سایت

مورد دیگری که در ا�زایش امنیت ص�حه ورود وردپرس بسیار موثر است است�اده از سوالات امنیتی می‎باشد. با اضا�ه کردن سوالات امنیتی در ص�حه ورود سایت خود می‌توانید از دسترسی داشتن ا�راد غیرمجاز به ص�حه ورود جلوگیری کنید. با کمک ا�زونه WP Security Questions plugin می‌توانید سوالات امنیتی ایجاد کنید.

سوالات امنیتی وردپرس

۷- پیغام خطا ورود را تغییر دهید

امنیت کامل وردپرس

به‌طور پیش‌Ù�رض اگر کاربری وارد سایت شما شود Ùˆ اطلاعاتی مثل رمزعبور Ùˆ یا نام‌کاربری را اشتباه وارد کند، وردپرس دقیقا اشتباه را خواهد Ú¯Ù�ت Ùˆ این برای امنیت وردپرس شما اصلا خوب نیست. بهتر است کد زیر را در function.php قرار دهید تا کاربران در صورت اشتباه وارد کردن رمزعبور، “پیغام اطلاعات نادرست است” دریاÙ�ت کند.

Function custom _ wordpress _ error _ message() 
	return 'That was not quite correct...';

add _filter( 'login _errors', 'custom _ wordpress _ error _message');

۸- اضا�ه کردن کلید امنیتی

کلید امنیتی اطلاعاتی که درون کوکی مرورگر ذخیره می‌شود را رمزگذاری می‌کند. به‌طور واضح‌تر یعنی از اطلاعات حساس و رمزعبور محا�ظت می‌کند و در wp-config.php ذخیره می‌شود.

define('AUTH_KEY', 'عبارت منحصر‌به‌�رد خود را در این قسمت قرار دهید')
define('SECURE_AUTH_KEY', 'عبارت خود را وارد کنید')
define('LOGGED_IN_KEY', 'عبارت مورد‌نظر خود را وارد کنید')
define('NONCE_KEY', 'عبارت خود را وارد کنید')
define('AUTH_SALT', 'عبارت خود را وارد کنید')
define('SECURE_AUTH_SALT', 'عبارت خود را وارد کنید')
define('LOGGED_IN_SALT', 'عبارت خود را وارد کنید')
define('NONCE_SALT', 'عبارت خود را وارد کنید')

برای اضا�ه کردن کد امنیتی تنها لازم است وارد wp-config.php شوید و کلید امنیتی خود را مانند شکل زیر اضا�ه کنید.


define('AUTH_KEY',     'yny7Q.j5* dV=[|3J7n`UoO]u`M+MuKfW+v2 +`bH ?N|D*tvY[K&$u+&jcFd,7$');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'en,0FE-]:wdv]5Y5-7H7bUqMaE5_#Z.X+d-(Qssj8`x.*JB2#47J;]xSEC8g7>3d');
define('LOGGED_IN_KEY',  'x0z9a&TY*_o]$ds@lU5W6Ev<`on4|L.31/l#3EmRuJub%mNaEf9&e^)g-VF~+>p');
define('NONCE_KEY',    'eqPhCty$qKj-5g6Gp$C8(U7PNe]a/`=Fx<-G6dzq5;nHBy$B<Wr+ql?c I)Qn4q4');
define('AUTH_SALT',    'zDIo=3[Y2rJS=;Pm-|i(o6A0vH[?TZ@.<^(;6oi6uR+.'); define('NONCE_SALT', 'XuJlf5 CEoT$m;JVe@dhR%>f `mY>#D`JalQm_<4O+d63Kp=-s5j`<*f-O2y#');

۹- بک‌آپ گیری و پشتیبانی مداوم از سایت وردپرس

بک‌آپ گیری از وب‌سایت اولین راه‌ برای مقابله در برابر حملات و ح�ظ امنیت وردپرس می‌باشد. بهتر است به‌طور مرتب از وب‌سایت وردپرسی خود پشتیبان بگیرید که این‌کار هم به صورت دستی و هم به کمک ا�زونه‌های رایگان و پولی انجام می‌شود. در صورت وجود مشکل در ا�زونه، قالب و یا حتی آپدیت وردپرس به کمک بک‌آپ‌گیری می‌توانید تمامی اطلاعات سایت‌وردپرسی خود را بدون وجود مشکلی بازگردانید.

امنیت کامل وردپرس

 نکته: وقتی از سایت وردپرس خود بک‌آپ گرÙ�تید آن را در جایی امن مانند ابزار  Dropbox ØŒ Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ درایو یا آمازون Ùˆ… قرار دهید.

 نکته: برای بک‌آپ‌گیری از سایت خود می‌توانید از ا�زونه‌هایی مانند Updraft Plus و یا BakupBuddy است�اده کنید.

علت پشتیبان‌گیری از وب‌سایت

 • ایجاد مشکل در اثر بروزرسانی‌ها
 • وجود نقص امنیتی
 • Ù‡Ú© شدن
 • وب‌سرور نا‌امن
 • Ùˆ ….

۱۰- است�اده از ا�زونه‌های ا�زایش امنیت وردپرس

پس از پشتیبان‌گیری، برای Ø­Ù�اظت از وب‌سایت، نظارت کامل بر روی سایت‌ وردپرسی مانند تمام Ù�ایل‌ها، تلاش برای ورود به سیستم Ùˆ اسکن بداÙ�زار‌ها Ùˆ … نیاز به اÙ�زونه امنیتی خوب است Ú©Ù‡ اÙ�زونه sucuri scannerØŒ ithemes Ùˆ یا wordfence از بهترین اÙ�زونه‌های برقراری امنیت در وردپرس است.

۱۱- محدود کردن دسترسی به �ایل‌های  PHP

برای ا�زایش امنیت وردپرس خود می‌توانید دسترسی کاربران به �ایل‌های PHP را محدود کنید و با اضا�ه کردن کد زیر از کد‌های PHP  خود محا�ظت کنید.

RewriteCond %REQUEST_URI !^/wp-content/plugins/file/to/exclude.php
RewriteCond %REQUEST_URI !^/wp-content/plugins/directory/to/exclude/
RewriteRule wp-content/plugins/(.*.php)$ - [R=404,L]
RewriteCond %REQUEST_URI !^/wp-content/themes/file/to/exclude.php
RewriteCond %REQUEST_URI !^/wp-content/themes/directory/to/exclude/
RewriteRule wp-content/themes/(.*.php)$ - [R=404,L]

۱۲- جلوگیری از اجرا شدن �ایل‌های PHP

برای جلوگیری از اجرا شدن �ایل‌های PHP به پوشه uploades در مسیر wp-content/uploades مراجعه کرده و کد زیر را وارد کنید تا به هکرها اجازه اجرا کردن کد‌های مخرب را ندهد.

<Directory "/var/www/wp-content/uploads/">
  <Files "*.php">
  Order Deny,Allow
  Deny from All
  </Files>
</Directory>

و یا کد زیر را قرار دهید:

deny from all

سپس این �ایل را تحت عنوان htaccess ذخیره کنید و آن را در wp-content/uploads/folders آپلود کنید.

۱۳- ح�اظت از wp-config.php

یکی از مهم‌ترین �ایل‌های آسیب‌پذیر در وب‌سایت شما �ایل wp-config.php است که اطلاعات مهم در هنگام نصب وردپرس را در خود نگه‌داری می‌کند. برای ح�اظت از این �ایل بهتر است جای آن را عوض کنید تا هکرها این �ایل را پیدا نکنند و امنیت وردپرس شما به مشکل نخورد.

۱۴- غیر�عال‌سازی ویرایشگر �ایل  وردپرس

اگر کاربران به داشبورد دسترسی داشته باشند قادر به ویرایش �ایل‌های ا�زونه، قالب روی وردپرس هستند ولی اگر ویرایش �ایل را غیر�عال کنید حتی اگر هکر دسترسی مدیر هم داشته باشد نمی‌تواند آن را ویرایش کند. برای این‌کار نیاز است وارد �ایل wp-config.php شوید و کد زیر را وارد کنید.

define (DISALLOW_FILE_EDIT,'true');

۱۵- تغییر URL وب‌سایت وردپرسی

همانطور که می‌دانید برای ورود به ص�حه وردپرس می‌توانید از طریق wp-login.php و یا wp-admin که پیش‌�رض وردپرس است است�اده کنید ولی برای جلوگیری از حملات هکر‌ها، جلوگیری از ورود ا�راد غیرمجاز می‌توانید آدرس url خود را تغییر دهید. به طور مثال:

 • wp-login.php به چیز خاصی مانند my-new-login
 • wp-admin به مورد منحصربه Ù�ردی مثل my-new-admin
 • Ùˆ …

۱۶- ح�اظت از پوشه wp-admin

یکی از بخش‌های جذاب از دید هکرها بخش داشبورد وردپرس شما است. اگر هکر به این بخش حمله کند به سایت وردپرسی شما آسیب جدی وارد می‌شود پس باید از آن با روش‌های زیر ح�اظت کنید:

 • Ø­Ù�اظت از صÙ�حه ورود به سیستم
 • محدود کردن دسترسی کاربران
 • Ùˆ …(بازدید شود از سایت)

۱۷- حذ� نسخه وردپرس است�اده شده

هرکسی وارد سایت وردپرسی شما شود می‌تواند به راحتی نسخه وردپرسی که است�اده می‌کنید را مشاهده کند. پس بهتر است برای جلوگیری از حمله هکرها، نسخه وردپرس خود را مخ�ی کنید. برای مخ�ی کردن آن ا�زونه‌های زیادی وجود دارد ولی اگر قصد دارید به‌صورت دستی این‌کار را انجام دهید کا�ی است کد زیر را در function.php قرار دهید:

// حذ� نسخه وردپرس از head
remove_action('wp_head', 'wp_generator');

// حذ� نسخه وردپرس از rss
add_filter('the_generator', '__return_empty_string');

// حذ� نسخه وردپرس از Script و Styles
function shapeSpace_remove_version_scripts_styles($src) 
	if (strpos($src, 'ver=')) 
		$src = remove_query_arg('ver', $src);
	
	return $src;

add_filter('style_loader_src', 'shapeSpace_remove_version_scripts_styles', 9999);
add_filter('script_loader_src', 'shapeSpace_remove_version_scripts_styles', 9999);

۱۸- انتخاب میزبان مناسب برای وب‌سایت

سرویس میزبانی هاست نقش بسیار مهمی در امنیت سایت وردپرسی شما دارد. با انتخاب درست هاست، می‌توانید از سرور در برابر تهدید هکر‌ان محا�ظت کنید. در نتیجه هاست مناسب را از شرکت‌های معتبر تهیه کنید. امکانات یک میزبان مناسب به صورت زیر است:

 • بک‌آپ‌گیری از سایت به‌طور خودکار
 • بروزرسانی خودکار وردپرس
 • تنظیمات امنیتی پیشرÙ�ته برای Ø­Ù�اظت از سایت
 • Ùˆ …

۱۹- �عال کردن �ایروال و اسکن امنیتی (WAF)

ساده‌ترین راه برای ح�اظت از وب‌سایت و ا�زایش امنیت وردپرس، WAF است که می‌تواند ترا�یک‌های مخرب را قبل از رسیدن به وب‌سایت متوق� کند. بهترین ا�زونه‌های رایگان برای �ایروال wordfence، ithemes و sucuri است.

امنیت کامل وردپرس

۲۰- دانلود پلاگین، وردپرس، قالب از منابع شناخته شده

یکی ازمشکلات اغلب کاربران این است که ا�زونه‌های سایت خود را از منابع نامعتبر تهیه می‌کنند و با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. پس اگر قصد دارید ا�زونه‌ای را بر روی سایت خود نصب کنید از مخزن وردپرس و یا سایت‌های معتبر اقدام کنید.

 نکته: �راموش نکنید بک‌آپ را قبل از نصب یا بروزرسانی هر �ایل در وردپرس خود بگیرید تا در صورت مشکل بتوانید اطلاعات خود را بازگردانید.

۲۱- محدودکردن ورود بیش‌از‌حد به وب‌سایت

یکی از بهترین راه‌ها برای ا�زایش امنیت وردپرس محدود کردن دسترسی ا�راد به سایت است. همانطور که می‌دانید وردپرس به‌طور پیش‌�رض امکان وارد کردن چندین بار رمز و نام‌کاربری را به کاربران می‌د‌هد. ولی ممکن است هکری وارد سایت شما شود و با چندین بار امتحان، رمز و نام‌کاربری کاربران شما را حدس بزند و به سایت شما آسیب وارد کنند.
برای جلوگیری از این‌کار لازم است تلاش برای ورود کاربران به سایت را محدود کنید. که با کمک ا�زونه �ایروال و در غیر این صورت ا�زونه Login Lockdown این‌کار به سادگی انجام می‌شود.

۲۲- تغییر پیشوند پایگاه داده وردپرس

وردپرس به‌طور پیش‌Ù�رض از پیشوند wp برای جداول دیتابیس وردپرس خود استÙ�اده می‌کند ولی در نظر داشته باشید Ú©Ù‡ استÙ�اده از این پیشوند باعث می‌شود هکرها به آسانی نام جدول شما را حدس بزنند Ùˆ حملات SQL رخ دهد. پس برای بهبود امنیت سایت بهتر است آن‌را به mywpØŒ wpnew Ùˆ … تغییر دهید.

 نکته: اگر با مهارت کدنویسی آشنایی ندارید، این قسمت را دستکاری نکنید زیرا ممکن است سایت شما به مشکل برخورد.

۲۳- است�اده از SSL در وردپرس

به کمک SSL می‌توانید اطلاعات بخش مدیریت خود را رمز‌گذاری کنید و از پنل مدیریت خود محا�ظت کنید. SSL علاوه بر ا�زایش امنیت وردپرس، باعث ا�زایش رتبه‌بندی گوگل هم می‌شود.

 نکته: گوگل به سایت‌هایی که از گواهی SSL  است�اده می‌کنند ارادت زیادی دارد. داشتن این گواهی، به بهبود رتبه‌بندی سایت شما در گوگل بسیار کمک می‌کند و باعث می‌شود تا ترا�یک بیشتری دریا�ت کنید. حالا اگر دوست داشتید است�اده نکنید. 😆

۲۴- غیر�عال کردن XML-PRC در وردپرس

XML-PRC به‌طور پیش‌�رض بر روی وردپرس �عال است و به شما این امکان را می‌دهد تا سایت خود را به تل�ن‌همراه و یا هر برنامه دیگری متصل کنید.
�رض کنید هکری قصد دارد ۵۰۰ بار رمزعبور مت�اوتی را در وب‌سایت شما امتحان کند یعنی ۵۰۰ بار تلاش مجدد برای ورود به سایت که توسط ا�زونه‌های ورود به سیستم ق�ل می‌شود ولی با کمک XML-PRC یک هکر می‌تواند از توابع System.multicall برای تست رمز عبور ۲۰ یا ۵۰ درخواست به سایت ارسال کند. پس اگر از XML-PRC است�اده نمی‌کنید توصیه می‌شود آن را غیر�عال کرده و امنیت وردپرس خود را ح�ظ کنید.

۲۵- خروج خودکار کاربران را بعد از مدت زمان مشخص از سایت

گاهی اوقات وقتی کاربران وارد سایت وردپرسی شما می‌شوند. پس از مدت زمان کوتاهی کامپیوتر خود را ترک می‌کنند که این یک مشکل بزرگ امنیتی است. در این زمان سودجویان از �رصت است�اده می‌کنند و در بهترین‌ حالت رمز عبور سایت کاربر را تغییر می‌دهند و در غیر این صورت تغییراتی در حساب کاربر ایجاد می‌کنند.
بهترین کار ممکن این است که بعد از چند دقیقه، کاربر به‌طور خودکار از سایت خارج شود تا مشکلات امنیتی کاهش یابد که با کمک ا�زونه Idle User Logout این‌کار به آسانی انجام می‌شود.

بازسازی سایت وردپرس هک شده

کاربران وردپرس بک‌آپ‌گیری از سایت را تا زمانی که سایت وردپرسی‌شان هک نشده جدی نمی‌گیرند. بازگردانی یک سایت هک شده کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است و بهتر است به �ردی حر�ه‌ای این‌کار واگذار کنید تا هکر‌ها مجددا نتوانند وارد سایت شما شوند.

جمع بندی نهایی

همانطور که متوجه شدید ا�زایش امنیت وردپرس بسیار پر‌اهمیت است و همواره هکرها سعی در ن�وذ سایت شما دارند و اگر به طور مرتب از سایت خود بک‌آپ نگیرید ممکن است مشکلات غیرقابل جبرانی برای سایت شما ات�اق بی�تد.

امیدوارم از این آموزش راضی بوده باشید. لطÙ�ا نظرات خود را با ما در میان بگذارید…

نوشته ۲۵ نکته طلایی برای ایجاد امنیت کامل در وردپرس اولین بار در وردپرس یاد. پدیدار شد.


ا�زایش مشارکت کاربرانسلام دوستان؛
یکی از اهدا� اصلی و مهم در هر سایت وردپرسی، ا�زایش تعامل و مشارکت کاربران سایت است.
برای مثال �رض کنید با اینکه محتوای باارزشی و یا محصول یا کالایی را بر روی سایت وردپرسی خود قرار می‌دهید اما به جای ا�زایش کاربران سایت، روز به روز با کاهش کاربران مواجه میشد. در این زمان چه‌کاری انجام می‌دهید؟ آیا از وضع موجود احساس ناراحتی می‌کنید یا اهمیتی براتون نداره؟

امروز در این آموزش از وردپرس‌یاد قصد داریم درباره‌ی راه‌هایی برای ا�زایش تعامل کاربران سایت خدمت شما عرض کنیم.

ا�زایش مشارکت کاربران در سایت وردپرسی

همانطور که میدونید یکی از راه‌های ا�زایش درآمد یا �روش، ا�زایش تعامل کاربران است.
خب حالا منظورمون از ا�زایش تعامل کاربران دقیقا چی هست؟
اگه بخواییم خیلی ساده و کوتاه بیان کنیم، ا�زایش مشارکت کاربران در سایت به این معنی است که هرگاه کاربران وارد سایت وردپرسی شما شدند شما باید کاری کنید تا مدت زمان بیشتری را در سایت بمانند و آن را ترک نکنند.

ا�زایش مشارکت کاربران در سایت

احتمالا الان برای شما سوال پیش آمده که چه‌طور این‌کار را انجام بدیم و آیا اصلا امکان داره؟

مشارکت کاربران در سایت به چه معناست؟

وقتی بازدیدکننده‌ای به‌صورت ات�اقی وارد سایت وردپرسی شما میشه، در صورت جذاب و خوب بودن سایت و محتوای آن، جذب سایت شده و به احتمال خیلی زیاد به یکی از کاربران ثابت ساید تبیدل خواهند شد.

بنظرتون ا�زایش مشارکت کاربران در سایت چه مزایایی داره؟ اگه نمی‌دونید یه نگاهی به موارد پایین بندازید

 • اÙ�زایش Ù�روش سایت
 • کسب درآمد بیشتر از سایت
 • برتری سایت نسبت به رقبا
 • اÙ�زایش کاربران
 • بهبود سئو سایت
 • Ùˆ …

خب دیدید ارزشش رو داره؟ پس ادامه مطلب رو با دقت بخونید که نکات بسیار مهمی رو براتون آماده کردیم.

همانطور که اطلاع دارید کاربران از راه‌های مختل�ی ممکن است جذب سایت شما شوند که در ادامه خدمتتون عرض می‌کنیم.

خوانندگان و جذب‌کنندگان سایت

یک نوع از کاربران هستند که وقتی وارد سایت شما می‌شند یک‌راست سراغ مطلب و یا محصول مورد نظر خودشون ر�ته تا اطلاعات بیشتری درباره آن محصولات پیدا کنند و بتوانند به راحتی درباره آن تصمیم بگیرند.

بحث و نظرات موجود در سایت

شما به عنوان مدیر سایت باید نظرسنجی و یا آزمونی را در سایت وردپرسی خود قرار بدید تا کابرانی که با بخش‌هایی از سایت تعامل بیشتری دارند، نظر خودشون رو درباره محصول یا مطلب منتشر کنند.

البته شما هم وظی�ه دارید با دید بازتری به نظرات کاربران پاسخ بدید،
چون بخش نظرات واقعا مهمه و خیلی میتونه به بهبود سایت شما کمک کنه.

نظری که خوشتون نیامد رو نگیرید سریع پاک کنید، با رویی باز با ا�رادی که انتقاد دارند صبحت کنید.
با جوابی مناسب می‌تونید این اطمینان رو برای باقی کاربران سایت ایجاد کنید که شما �رد صادقی هستید.

به شما قول میدم با انتخاب این رویکرد ا�زایش مشارکت کاربران و ا�زایش �روش برای شما دیگر یک رویا نیست.

ایجاد یه آزمون تستی میتونه تعامل کاربران در سایت رو ا�زایش بده. یه راه خوب و ساده برای ایجاد آزمون آنلاین در وردپرس است�اده از ا�زونه است.
میتونید مقاله ۱۰ دقیقه تا ساخت آزمون آنلاین در وردپرس رو مطالعه کنید.

Social Sharers

انتشار در شبکه‌های اجتماعی

یکی از مواردی که در مشارکت کاربران بسیار حائز اهمیت است وجود دکمه شبکه‌های اجتماعی در سایت وردپرسی شما است.

�رض کنید کاربری وارد سایت شما میشه و از مطلب یا محصولی خوشش میاد برای همین مطلب روش در شبکه اجتماعی خودش به اشتراک میزاره.
با این‌کار کاربران بیشتری به سایت شما وارد میشه و شاید شانس بیارید و به مشتریان ثابت شما تبدیل شوند.

این دقیقا یعنی ا�زایش مشارکت کاربران در سایت.

 نکته: می‌تونید تبلیغاتی در بستر شبکه‌های اجتماعی مختل� قرار بدید تا کاربران با دوام بیشتری وارد سایت بشند.

تماشاگران و بازدیدکنندگان سایت

جالبه بدونید بعضی از کاربران تنها وارد سایت‌هایی میشند که محتوای ویدئویی یا تصاویری با ارزش برای نمایش داشته باشند.
جدا از مورد بالا، تجربه نشان داده که بیشتر کابران علاقه زیادی به محتوا ویدئویی و تصویری داشته و مشارکت کاربران در سایت‌هایی که این گونه محتوا را در سایت خود منتشر می‌کنند بیشتر است.بازدیدکنندگان سایت
پس سعی کنید با انتشار محتوای ویدئویی و تصویری جذاب، احتمال ا�زایش مشارکت کاربران در سایت‌تون رو بیشتر کنید.

 نکته: بیشتر شدن تعامل و ماندگاری کاربران در سایت، یه سیگنال بسیار مثبت برای گوگل ارزیابی میشه. و این یعنی ا�زایش رتبه سایت شما در بین رقبای شما.

خب حالا بدون �وت وقت بریم سراق راه‌حل‌های ساده و کاربردی برای ا�زایش انگیزه و مشارکت کاربران در سایت.  😉
تا اینجا چه‌طور بود راضی بودید؟

چگونه مشارکت کاربران در سایت را ا�زایش دهیم؟

در ادامه مقاله مهم‌ترین و در عین حال ساده‌ترین نکات برای ا�زایش مشارکت کاربران در سایت رو توضیح می‌دیم.
با دقت مطالعه کنید. 😉

۱- کاهش سرعت بارگیری سایت

باید بدونید که بیشتر کاربرها حوصله انتظار ندارند و از منتظر ماندن برای بارگذاری سایت متن�رند.
شاید محتوای شما بی‌نظیر باشه، ولی محتوایی که دیر بارگزاری بشه، ممکنه بیشتر کاربران هرگز اون رو نبینند. می‌پرسید چرا؟
خیلی سادست، تصور کنید وارد سایتی میشید و بعد از گذشت ۶۰ ثانیه هنوز ص�حه بارگزاری نشده، چه حسی دارید؟
آیا دوست ندارید، خیلی سریع از شر این لودینگ ص�حه رهایی یابید؟
یه راه ساده اینه، بیخیال این سایت بشید و برید باقی سایت‌ها رو امتحان کنید شاید سریعتر به هد� رسیدید.
پس به سرعت بارگزاری خیلی توجه کنید، چون حتی یک ثانیه تاخیر ممکنه باعث ازدست دادن بسیاری از کاربران بشه.

 نکته: یه سایت خوب برای بررسی سرعت وب‌سایت، سایت GTMetrix است.

پیشنهاد می‌کنم حتما از ابزار بالا است�اده کنید. کا�یه وارد سایت بشید و آدرس وب‌سایت خودتون رو وارد کنید.
GTMetrix یه گزارش کامل از تمام جزئیات و چرایی کند بودن سرعت بارگزاری وب‌سایت در اختیارتون میزاره.

همین الان برید سایتتون رو وارد کنید، بعضی موقع‌ها خیلی شلوغه باید تو ص� منتظر بمونید  😀

۲- بهم ریختگی طرح سایت (de-clutter?)

اگر سایت وردپرسی شما طرح بهم‌ریخته‌ و درهم برهمی داره، بهتره هرچه زودتر ویرایش و مرتیش کنید.بهم‌ریختگی طرح وب‌سایت باعث نارضایتی کاربر می‌شود
نامرتبی طرح سایت باعث کاهش مشارکت کاربران و ا�زایش نرخ تبدیل (بانس‌ریت) سایت میشه و این به ضرر سایت شماست.

داشتن یه طرح ساده و در عین حال جذاب، موجب ا�زایش مشارکت کاربران و بازدید وب‌سایت شما میشه.

 نکته: حتما سعی کنید سایتی با منو ساده در اختیار کاربران خود قرار بدید، تا درصورتی که کاربری قصد ر�تن به قسمتی از سایت را داشت سرگردون نشه.

 نکته: برای هدایت کاربران به سمت شبکه‌های اجتماعی خود، با کمک ا�زونه‌های وردپرس دکمه شبکه اجتماعی در قسمت‌های کاملا قابل دید کاربران سایت قرار بدید.

۳- باکس چت زنده به سایت وردپرسی خود اضا�ه کنید

در ص�حه اصلی سایت وردپرسی خود گزینه چت زنده قرار بدید تا در صورت وجود مشکل و یا سوالاتی از سوی کاربران، به سرعت به سوالات‌شان پاسخ دهید و به کاربران اطمینان دهید که همیشه شما برای پاسخگویی به سوالات آماده  و در دسترس هستید.

 نکته: دقت کنید که در چت آنلاین خود نام نماینده و تصویری را قرار دهید تا تعامل کاربران با سایت شما ا�زایش یابد.

۴- قابلیت mobile-friendly

یکی از مواردی که در ا�زایش مشارکت کاربران تاثیر زیادی داره، نمایش صحیح و بدون دردسر سایت در گوشی‌ها است.

از قالب های رسپانسیو در سایت وردپرسی خود است�اده کنید و یا قابلیت رسپانسیو بودن سایت را برای کابران �عال کنید. چون کاربران زیادی از طریق موبایل با اندازه ص�حه‌های نمایش مت�اوت برای دنبال کردن مطالب وارد سایت وردپرسی شما میشند.

اگر دوست دارید کاربراتون رو آزار بدید و از سایتتون �راری دهید، پیشنهاد می‌کنم کلا به �کر رسپانسیو کردن سایت نباشید.  😀

 نکته: اگر از قالب‌های رسپانسیو در سایت وردپرسی خود است�اده کردید حتما چک کنید که واقعا سایت رسپانسیو شده یا خیر؟
برای چک کردن می‌تونید از آزمون گوگل برای تل�ن‌همراه است�اده کنید.

۵- است�اده از تصاویر در سایت وردپرسی

بیشتر کاربران بعد از ورود به سایت و مشاهده محتوای طولانی و بدون تصویر، کلا از زندگی خود بیزار میشند.
با به کارگیری اندکی سلیقه و درج تصاویر زیبا در بین محتوا، انگیزه کاربر برای مطالعه مطلب بیشتر میشه.

البته توجه کنید که زیر ۲ دقیقه، تمامی تصاویر بارگزاری شوند، چون بیشتر از این زمان دیگه به کار بردن تصویر یا نبردن آن در مطلب هیچ �رقی نداره.

۶- ساده سازی ناوبری سایت

وقتی ما برای یا�تن مطلبی وارد سایتی میشیم، دوست داریم با کمترین تعداد کلیک و در مدت زمان خیلی کم، به هد�مون برسیم.
این وظی�ه یک طراح سایت است تا منو‌ها و ناوبری سایت را طوری طراحی کنه که کاربر نهایت با دو یا سه کلیک، به محتوای مدنظر خودش برسه.

به طور مثال برای ا�زایش تعامل با کاربران میتونید یه کادر جستجو در سایت اضا�ه کنید تا بازدیدکنندگان به سرعت مطلب مورد نظرشان را بیابند.

 نکته: وجود ناوبری نامناسب باعث خروج کاربران شده و میتونه آسیب جدی به مشارکت کاربران در سایت وارد نماید.

۷- تجزیه و تحلیل عمیق بر روی سایت

یکی از مواردی که در ا�زایش و ح�ظ تعامل کاربران سایت اهمیت زیاده داره تجزیه و تحلیل وب‌سایت مانند میزان بازدهی، مقدار زمان حضور کاربر در سایت، بانس ریت،

  پیدا کردن موضوعات محبوب کاربران، بیشترین نمایش پست وبلاگ و موارد دیگر است.
البته برای بدست آوردن اطلاعات م�ید در مورد سایت خود می‌تونید از ابزاری مانند CRO است�اده کنید.

۸- اضا�ه کردن محتوای م�ید

محتوا در هر سایت مانند یک گنجینه باارزش است.
اگر بتونید در سایت محتوای م�ید، جذاب، کاربردی با رعایت تمام اصول محتوانویسی بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه تولید کنید، باعث می‌شوید کاربران زمان بیشتری در سایت صر� کنند. در نتیجه تعامل و مشارکت کاربران نیز ا�زایش خواهد یا�ت.

۹- است�اده از دکمه CTA

است�اده درست از دکمه CTA در سایت، خیلی راحت‌تر می‌تونید به مقصود خود برسید.
شاید هد� شما ح�ظ و ا�زایش مشارکت کاربران در سایت است، سعی کنید از این دکمه به درستی است�اده کنید.
اگر قصد دارید کاربر محصولی را خریداری کند حتما از این دکمه با رنگ‌بندی خاص و به مدل‌های مختل� است�اده کنید تا نظر کاربران را به سوی خود جذب کند و باعث ا�زایش نرخ کلیک شود.

 چند CTA در سایت وردپرسی شما
 • مشاهده بیشتر
 • اÙ�زودن محصول به سبد
 • دریاÙ�ت هدیه
 • عضویت در خبرنامه سایت
 • دریاÙ�ت Ù�ایل
 • Ùˆ ….

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم چند مورد کاربردی و ساده برای ا�زایش مشارکت کاربران را ذکر کنیم.
با ا�زایش مشارکت کاربران در سایت، �روش و درآمد ا�زایش پیدا خواهد کرد.
با رعایت نکردن موارد ذکر شده علاوه بر اینکه ممکن است نتوانید به سادگی محصول خود را به �روش برسانید، ممکن است کاربران سایت شما رو زود ترک کنند و در رتبه سایت تاثیر من�ی بگذارند.

نوشته ۹ راه ا�زایش مشارکت کاربران در سایت وردپرسی اولین بار در وردپرس یاد. پدیدار شد.

به نام خدا. در این آموزش وردپرس به معر�ی، آموزش و دانلود ا�زونه WP Schema Pro �ارسی، ا�زونه موشک سئو وردپرس می پردازیم. ا�زونه اسکیما پرو وردپرس یک ا�زونه حر�ه ای برای ا�زودن کدهای اسکیما به وردپرس و قالب وردپرس می باشد. برای است�اده از اسکیما در وردپرس با این ا�زونه نیاز به هیچ دانش برنامه نویسی و کدنویسی نخواهید داشت. در این آموزش وردپرس ابتدا به تعری� Schema markup و Structured Data و Rich Snippets به زبان ساده خواهیم پرداخت.  همچنین در مورد اهمیت کدهای اسکیما در وردپرس و ضرورت آن صحبت خواهیم کرد. در ادامه نیز به آموزش ا�زونه WP Schema Pro �ارسی و معر�ی انواع اسکیما خواهیم پرداخت. روش ا�زودن و است�اده از کدهای اسکیما در وردپرس را ارائه می دهیم. در پایان نیز نسخه اورجینال و �ارسی سازی شده ا�زونه WP Schema Pro وردپرس را ارائه خواهیم داد. تا پایان این آموزش وردپرس با ما در مرجع وردپرس �ارسی همراه باشید.

ا�زونه WP Schema Pro �ارسی (موشک سئو وردپرس)

ا�زونه WP Schema Pro �ارسی و است�اده از اسکیما در وردپرس

اسکیما چیست؟

حتما در نتایج جستجو از گوگل با مواردی مثل ستاره دار بودن، نمایش قیمت یا حتی نمایش دستور العمل انجام یک کار مواجه شده اید. این موارد که Rich Snippets نامیده می شوند، به کمک است�اده از اسکیما در وردپرس یا استراکچر دیتا ها در سایت ایجاد می شوند. گوگل این ساختار غنی و کدهای معنایی را درک می کند و از آن ها برای نمایش بهتر نتایج جستجو است�اده می کند. ا�زونه WP Schema Pro �ارسی یا موشک سئو وردپرس یک روش سریع و آسان برای است�اده از اسکیما در وردپرس می باشد. به کمک این ا�زونه وردپرس به سادگی می تواند Structured Data یا داده های ساختاری را به سایت وردپرس خود اضا�ه کنید.

تعری� Schema markup و Structured Data و Rich Snippets به زبان ساده

در این قسمت تعری� خلاصه ای از م�اهیم �وق که به صورت اختصاصی و به زبان ساده توسط وردپرس باران تنظیم شده است می پردازیم.

Structured Data: استراکچر دیتا داده های ساختاری هستند که در کدهای سایت شما قرار می گیرند و م�هوم کدهای سایت شما را برای گوگل و دیگر موتورهای جستجو قابل درک می کنند.

Schema Markup: نوع استانداردی از Structured Data که برای ا�زودن کدهای استراکچر دیتا به سایت است�اده می شود و توسط موتورهای جستجو قابل شناسایی است، کدهای اسکیما یا Schema Markup می باشند.

Rich Snippets: پس از درک موتورهای جستجو از کدهای سایت شما ممکن است نحوه نمایش مطالب سایت شما در نتایج جستجو تغییر کند. به نحوه نمایش مت�اوت سایت ها در نتایج جستجو اصطلاحا ریچ اسنیپت یا Rich Snippets می گویند. نمونه محبوبی از انواع این نوع نمایش ستاره دار کردن مطالب در نتایج گوگل است که در تصویر بالا مشاهده می کنید.

ا�زونه اسکیما چیست؟ تعری� Schema markup و Structured Data و Rich Snippets

یک مثال ساده از کاربرد اسکیما و ا�زونه موشک سئو وردپرس

برای مثال وجود یک عدد در یک صÙ�حه از سایت خود را در نظر بگیرید. این عدد در سایت شما ممکن است مربوط به موارد مختلÙ�ÛŒ باشد Ú©Ù‡ کاربران با مشاهده آن به سادگی به Ù…Ù�هوم آن Ú©Ù‡ مثلا قیمت، امتیاز یا… است Ù¾ÛŒ خواهند برد. اما موتورهای جستجو در حالت عادی تنها یک عدد مشاهده Ù…ÛŒ کنند Ùˆ درک خاصی از آن ندارند. شما با اÙ�زودن کدهای اسکیما به سایت Ù…ÛŒ توانید Ù…Ù�هوم وجود این عدد را Ú©Ù‡ قیمت، امتیاز یا… است، به Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ انتقال دهید. در وردپرس نیز با Ú©Ù…Ú© اÙ�زونه WP Schema Pro Ù�ارسی حتی نیاز به کدنویسی نخواهید داشت Ùˆ این مورد تنها با یک رابط کاربری ساده قابل پیاده سازی است.

ا�زونه موشک سئو وردپرس و اهمیت کدهای اسکیما در وردپرس

است�اده از اسکیما در وردپرس و �عال کردن Structured Data علاوه بر نمایش Rich Snippets ها در نتایج گوگل، در سئو سایت بسیار م�ید است. همانطور که گوگل برای بررسی سایت توسط خزنده های خود، سایت شما را اسکن می کند با درک بهتر از ساختار سایت شما، جایگاه بهتری در نتایج جستجو برای آن در نظر می گیرد. از طر� دیگر نمایش مت�اوت سایت شما در نتایج جستجو به �راخور است�اده از اسکیما در وردپرس و نمایش استراکچر دیتای سایت شما به صورت Rich Snippets ها موجب ا�زایش نرخ کلیک می شود. در نتیجه با توجه به اهمیت CTR در بهبود سئو و رتبه ص�حات سایت، است�اده از اسکیما در وردپرس می تواند سئوی سایت شما را به طرز چشمگیری ا�زایش دهد. به همین دلیل به این پلاگین، ا�زونه موشک سئو وردپرس نیز می گویند.

ا�زونه WP Schema Pro �ارسی و ا�زودن اسکیما به وردپرس به طور خودکار

با دانلود ا�زونه WP Schema Pro �ارسی، موشک سئو وردپرس، دیگر است�اده از اسکیما در وردپرس و ا�زودن استراکچر دیتا کار سختی نیست. بدون نیاز به کدنویسی و دانش برنامه نویسی و تنها با رابط کاربری آسان و چند کلیک ساده می توانید نشانه گذاری اسکیما را در وردپرس خود انجام دهید. تنظیمات اسکیما مارک آپ وردپرس که در پیکربندی انجام می دهید، استراکچر دیتا و کدهای اسکیما را به طور خودکار به تمام برگه ها و نوشته های سایت یا موارد مشخص شده اعمال می کنند. شما می توانید اسکیما را برای تک تک نوشته ها و برگه به صورت جداگانه تعری� کنید یا با تعری� حالت های کلی، آن ها را به دسته ای از مطالب اختصاص دهید.

آموزش ا�زونه WP Schema Pro �ارسی (است�اده از اسکیما در وردپرس)

در همین ابتدا خدمت شما بگوییم که کار با ا�زونه بسیار ساده می باشد. ا�زودن کدهای اسکیما به وردپرس با ا�زونه WP Schema Pro �ارسی نیاز به هیچ دانش برنامه نویسی یا کدنویسی ندارد. بدون اینکه نیاز باشد که دست به کد شوید، تنها با رابط کاربری ا�زونه موشک سئو وردپرس می توانید نشانه گذاری محتوای وردپرس را انجام دهید. برای است�اده از اسکیما در وردپرس با ا�زونه اسکیما پرو �ارسی کا�ی است طبق مراحل زیر عمل کنید.

چک لیست ا�زودن کد های اسکیما به وردپرس بدون کدنویسی با ا�زونه اسکیما پرو

 1. نوع اسکیما را از انواع متنوعی که ا�زونه WP Schema Pro �ارسی در اختیار شما قرار می دهد انتخاب کنید.
 2. موارد مورد نظر جهت اعمال کدهای اسکیما در وردپرس را تعیین کنید.
 3. �یلدهای مربوط به Structured Data را به آسانی پر کردن یک �رم ساده کنید.
 4. تمام! بقیه کار را به ا�زونه موشک سئو وردپرس بسپارید. سایت وردپرس شما برای نمایش Rich Snippets در گوگل آماده شده است!

در ادامه توضیح مختصری از هر مرحله ارائه خواهیم داد.

۱- انتخاب نوع اسکیما در اÙ�زونه WP Schema Pro Ù�ارسی

آموزش ا�زونه WP Schema Pro �ارسی اسکیما پرو

ا�زونه اسکیما پرو وردپرس با ارائه انواع مختل�ی از اسکیما امکان ا�زودن انواع Structured Data را برای بخش های مختل� وردپرس �راهم می کند. در اولین گام برای ا�زودن یک داده ساختاری به وردپرس کا�ی است از لیست اسکیما مارک آپ های موجود، مورد مورد نظر را با توجه به نوع محتوای خود انتخاب نمایید. برای مثال گزینه Article یا مقاله برای مطالب وبلاگ است�اده می شوند و یکی از محبوب ترین �واید آن، ستاره دار کردن مطالب وردپرس در گوگل می باشد.

۲- اÙ�زودن کدهای اسکیما به وردپرس در بخش های مختلÙ�

ا�زودن کدهای اسکیما به وردپرس با ا�زونه Schema Pro �ارسی

در مرحله قبل از آموزش ا�زونه موشک سئو وردپرس، شما یک داده ساختار اسکیما مارک آپ را ایجاد کردید و تنظیمات آن را انجام دادید. اما تا اینجا هیچ تغییر ساختاری در سایت شما ایجاد نشده است. در گام دوم است�اده از اسکیما در وردپرس باید اسکیمای ساخته شده ا�زونه WP Schema Pro �ارسی را به بخش های مورد نظر سایت خود اعمال کنید. این موارد می تواند شامل یک یا تعدادی از برگه ها با خواص یکسان باشد. همچنین ممکن است بخواهید داده های ساختاری به نوشته های سایت شما اعمال شوند.

ساخت انواع اسکیما در وردپرس و اعمال آن ها به بخش های مورد نظر در ا�زونه اسکیما پرو هیچ محدودیتی ندارد. شما می توانید برای تک تک برگه ها و نوشته ها Structured Data تعری� کنید یا با تعری� موارد کلی آن را به تعداد زیادی از ص�حات اختصاص دهید. به طور خلاصه، کنترل کامل اعمال اسکیما مارک آپ برای نمایش Rich Snippets گوگل در اختیار شما خواهد بود.

آموزش wp schema pro ا�زونه اسکیما پرو �ارسی

 • تعریÙ� Ùˆ اعمال داده ساختاری Structured Data برای یک برگه یا نوشته
 • استÙ�اده از اسکیما مارک آپ برای تعدادی از برگه ها یا نوشته ها
 • امکان اÙ�زودن اسکیما به وردپرس برای تمام برگه ها یا نوشته ها
 • قابلیت خارج کردن برگه یا نوشته خاص جهت جلوگیری از اعمال داده های ساختاری اÙ�زونه موشک سئو وردپرس

۳- تکمیل Ù�یلد های مربوط به Structured Data وردپرس

پس از تعیین موارد مورد نظر جهت اÙ�زودن کدهای اسکیما به وردپرس نوبت به مقدار دهی Ù�یلدهای اسکیما Ù…ÛŒ شود. تمام Ù�یلد های ضروری Structured Data برای انواع Rich Snippets ها در اÙ�زونه اسکیما پرو پیش بینی شده اند. هر نوع اسکیما مارک آپ Ú©Ù‡ در اÙ�زونه WP Schema Pro Ù�ارسی انتخاب Ù…ÛŒ کنید تعدادی Ù�یلد ضروری دارد Ú©Ù‡ برای اعمال صحیح داده های ساختاری باید تکمیل شوند. تکمیل این موارد Ù…ÛŒ تواند با مقادیر ثابت دلخواه یا مقادیر متغیر با پشتیبانی از زمینه های دلخواه باشد. برای مثال شما Ù…ÛŒ توانید امتیاز یک مقاله را به طور ثابت ۵ ستاره تعریÙ� کنید! یا از زمینه دلخواه مربوط به اÙ�زونه امتیاز دهی ستاره ای استÙ�اده کنید. حتی در اÙ�زونه موشک سئو وردپرس گزینه ای برای اÙ�زودن امکان امتیازدهی ستاره ای به نوشته های وردپرس توسط کاربران وجود دارد.

۴- ادامه کار به عهده اÙ�زونه WP Schema Pro Ù�ارسی است

ا�زونه WP Schema Oro �ارسی و Schema markup و Structured Data و Rich Snippets

کار شما تمام است! به همین سادگی سایت وردپرس شما برای نمایش Rich Snippets در گوگل آماده شده است! ا�زونه اسکیما پرو به طور خودکار کدهای معنایی و داده های ساختاری را به سایت شما اضا�ه می کند.

در ادامه به معر�ی انواع گزینه های قابل است�اده در  اسکیما پرو �ارسی خواهیم پرداخت. با ما در وردپرس باران همراه باشید.

انواع اسکیما مارک آپ ا�زونه WP Schema Pro برای است�اده از اسکیما در وردپرس

ا�زونه WP Schema Pro �ارسی از محبوب ترین انواع داده های ساختاری Structured Data جهت نمایش محتوای غنی Rich Snippets در گوگل پشتیبانی می کند. در حال حاضر انواع متعددی از اسکیما مارک آپ ها در ا�زونه اسکیما پرو �ارسی قابل است�اده بوده و در هر بروزرسانی به تعداد آن ها نیز ا�زودنه می شود.

انواع اسکیما در ا�زونه WP Schema Pro �ارسی

 • Schema Review
 • Schema Local Business
 • Schema Article
 • Schema Service
 • Schema Product
 • Schema Course
 • Schema Recipe
 • Schema Persona
 • Schema Job Offer
 • Schema Software Application
 • Schema for Books
 • Schema Event
 • Rich Snippet for videos

در آینده سعی می کنیم در مورد انواع اسکیما و داده های سختاری نمایش ریچ اسنیپت ها مطالب بیشتری نیز ارائه دهیم.

آیا خرید ا�زونه WP Schema Pro �ارسی ضروری است؟

در ابتدا بگوییم اگر می خواهید یک سایت مو�ق داشته باشید و به سئوی سایت خود اهمیت می دهید، خرید ا�زونه WP Schema Pro �ارسی یک انتخاب هوشمندانه است. چون شما با تهیه این ا�زونه حر�ه ای که خیلی ها از آن به عنوان موشک سئو وردپرس یاد می کنند، سئوی سایت خود را چندین درجه ارتقا خواهید داد.

�راموش نشود که برای سئو سایت وردپرسی پیش از هر چیز، شما به ا�زونه های ضروری دیگری نیز نیاز خواهید داشت. اولین گزینه برای سئو وردپرس داشتن یک ا�زونه سئو مناسب مثل ا�زونه یواست سئو می باشد. در گام های بعدی ا�زایش سرعت سایت (که یکی از مهمترین عوامل در سئو سایت است) به کمک ا�زونه کش وردپرس و ا�زونه بهینه سازی تصاویر وردپرس پیشنهاد می شود. در گام آخر نیز که سوخت جت سئو سایت شما است، ا�زونه اسکیما پرو �ارسی پیشنهاد ویژه وردپرس باران می باشد.

دانلود اÙ�زونه WP Schema Pro Ù�ارسی (اÙ�زونه موشک سئو وردپرس) بزودی…

نوشته دانلود ا�زونه WP Schema Pro �ارسی (موشک سئو وردپرس) + آموزش اولین بار در وردپرس باران. پدیدار شد.

به نام خدا. با معر�ی یکی دیگر از ا�زونه های EDD در این آموزش وردپرس باران در خدمت شما هستیم. ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی برای اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس موضوع آموزش امروز می باشد. ا�زونه EDD Mailchimp �ارسی یک ا�زونه هماهنگ کننده میل چیمپ و ایزی دیجیتال دانلود وردپرس می باشد. به کمک این ا�زونه به سادگی می توانید لیستی از مشتریان Easy Digital Downloads را به لیست ایمیل خبرنامه میل چیمپ خود اضا�ه نمایید. در این آموزش وردپرس باران به معر�ی و آموزش کامل این ا�زونه و تنظیمات آن خواهیم پرداخت. در پایان نیز دانلود نسخه �ارسی سازی شده ا�زونه توسط وردپرس باران را ارائه خواهیم کرد. تا پایان این آموزش کاربردی با ما در مرجع وردپرس �ارسی همراه باشید.

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی یک ا�زونه برای اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود می باشد. این ا�زونه به سادگی امکان ثبت نام کاربران را در ص�حه پرداخت EDD �راهم می کند. امکانات و نحوه کار ا�زونه تقریبا مشابه ا�زونه اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود می باشد که پیشتر در وردپرس باران معر�ی کردیم.

هماهنگ کننده میل چیمپ و وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی هماهنگ ساز کاملی برای اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس می باشد. این ا�زونه با تنظیمات کامل و ساده ای که ارائه می دهد به عنوان یک هماهنگ کننده وردپرس و میل چیمپ برای Easy Digital Downloads به خوبی از پس وظای� خود بر می آید. در این ا�زونه می توانید عضویت اختیاری و ا�زودن به لیست ایمیل مارکتینگ میل چیمپ را برای کاربران �عال نمایید. به این صورت که با ا�زودن یک چک باکس در ص�حه پرداخت، امکان عضویت مشتریان در لیست خبرنامه ایمیلی را اضا�ه کنید.

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی هماهنگ کننده میل چیمپ و وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود

مهمترین ویژگی های ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

 • اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس
 • نمایش عضویت در خبرنامه به مشتریان در صÙ�حه پرداخت
 • هماهنگ با Ù�رم پرداخت EDD
 • استÙ�اده از نام، نام خانوادگی Ùˆ ایمیل برای ثبت نام در خبرنامه
 • تنظیمات Ùˆ پیکربندی آسان
 • راه اندازی سریع
 • هماهنگ کننده سرویس ایمیل میل چیمپ
 • امکان تایید دو مرحله ای
 • متن دلخواه برای ثبت نام در خبرنامه میل چیمپ
 • کاملا Ù�ارسی سازی شده توسط وردپرس باران

آموزش اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود با ا�زونه EDD Mailchimp �ارسی

برای اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس، ابتدا ا�زونه را از بخش دانلود همین ص�حه دریا�ت و نصب نمایید. پس از �عالسازی ا�زونه به مسیر زیر از پیشخوان وردپرس خود مراجعه کنید.

دانلود ها � پیکربندی � تب ا�زودنی ها

در ادامه به توضیحات لازم جهت تنظیمات ا�زونه که کاملا توسط وردپرس باران �ارسی سازی شده است خواهیم پرداخت.

راه اندازی سریع ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود Easy Digital Downloads Mailchimp

یکی از ویژگی های Ù�وق العاده در اÙ�زونه EDD Mailchimp Subscribe Ù�ارسی امکان راه اندازی سریع آن است. کاÙ�ÛŒ است پس از نصب Ùˆ Ù�عالسازی به تنظیمات آن مراجعه نمایید. سپس در بخش مربوط به “کلید API میل چیمپ”ØŒ کلید مربوط به حساب خود در سرویس ایمیل مارکتینگ میل چیمپ را وارد نمایید. سپس یکبار تنظیمات را ذخیره کنید تا لیست ایمیل های موجود در حساب کاربری شما در سرویس میل چیمپ نمایش داده شوند. با انتخاب لیست مورد نظر Ùˆ ذخیره مجدد اÙ�زونه راه اندازی شده است. به همین سادگی!

لیست های سرویس ایمیل مارکتینگ میل چیمپ در ایزی دیجیتال دانلود وردپرس

همانطور که در مقاله ا�زونه EDD Mailerlite نیز اشاره شد، ممکن است در سیستم خبرنامه شما لیست های متعددی وجود داشته باشد. مدیریت لیست های ایمیل در خبرنامه ایمیلی یکی از مهمترین مسائل در ایمیل مارکتینگ مو�ق می باشد. داشتن لیستی مدیریت شده از کاربران و مشتریان و ارسال ایمیل های اختصاصی برای مشتریان قبلی، ضمن اهمیت دادن به آن ها می تواند مشتری مداری و برندسازی شما را تضمین نماید. به کمک ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی نیز شما می توانید به سادگی لیستی از ایمیل های مشتریان خود را در لیست مشخصی از حساب میل چیمپ خود جمع آوری و مدیریت کنید.

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی و لیست های جدید

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی ایزی دیجیتال دانلود میل چیمپ

گاهی ممکن است پس نصب Ùˆ راه اندازی اÙ�زونه Ùˆ اتصال ایزی دیجیتال دانلود به میل چیمپ بخواهید تغییراتی در تنظیمات اعمال کنید. از آنجایی Ú©Ù‡ تغییرات در لیست ایمیل های حساب کاربری سرویس ایمیل مارکتینگ شما در سایت میل چیمپ ممکن است تغییر کرده باشد بهتر است لیست ایمیل موجود در اÙ�زونه نیز بروزرسانی شود. در تنظیمات اÙ�زونه گزینه “میل چیمپ را مجبور کنید تا لیست را نوسازی کند” برای همین منظور پیش بینی شده است. کاÙ�ÛŒ است این گزینه را انتخاب Ùˆ تنظیمات را ذخیره کنید. مشاهده Ù…ÛŒ کنید Ú©Ù‡ لیست ایمیل مارکتینگ شما بروز شده Ùˆ لیست های جدید نیز به اÙ�زونه اضاÙ�Ù‡ خواهند شد.

س�ارشی سازی ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

هماهنگ کننده میل چیمپ و وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود هماهنگ ساز EDD Mailchimp

در اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس با اÙ�زونه EDD Mailchimp Ù�ارسی امکان سÙ�ارشی سازی متن عضویت در خبرنامه نیز وجود دارد. به سادگی با وارد کردن متن دلخواه در بخش مربوط به “برچسب عضویت در خبرنامه” Ù…ÛŒ توانید متن مورد نظر جهت تشویق کاربران برای ثبت نام در خبرنامه را وارد نمایید. این متن در کنار یک Ú†Ú© باکس در صÙ�حه پرداخت ظاهر Ù…ÛŒ شود Ùˆ مشتریان Ù…ÛŒ توانند در صورت تمایل در خبرنامه ایمیلی سایت شما مشترک شوند.

ثبت نام دو مرحله ای مشتریان EDD در خبرنامه میل چیمپ

هماهنگ کننده وردپرس و میل چیمپ ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

در سیستم های ایمیل مارکتینگ مثل میل چیمپ، جلوگیری از ثبت ایمیل های نامعتبر یکی از مسائل بسیار مهم می باشد. قرار گر�تن ایمیل های نامعتبر علاوه بر اینکه موجب بالا بردن هزینه های ایمیل مارکتینگ می شود، موجب سردرگمی شما و عدم اطلاع صحیح از آمار کاربران عضو خبرنامه می شود. ا�زونه EDD Mailchimp �ارسی برای جلوگیری از این موضوع، یک ویژگی کاربردی با عنوان عضویت دو مرحله ای در تنظیمات ا�زونه قرار داده است. این مورد که با هماهنگی ا�زونه با قابلیتی برای همین منظور در سرویس خبرنامه میل چیمپ در نظر گر�ته شده است، امکان عضویت کاربران پس از تایید ایمیل را �راهم می کند.

ا�زودن خودکار مشتریان EDD به لیست خبرنامه میل چیمپ (هدیه ویژه)

به عنوان یک هدیه ویژه، اÙ�زونه دیگری به عنوان هماهنگ کننده وردپرس Ùˆ میل چیمپ نیز به خریداران اÙ�زونه از وردپرس باران ارائه Ù…ÛŒ شود. به Ú©Ù…Ú© اÙ�زونه هدیه ارائه شده Ù…ÛŒ توانید لیست های مجزا برای خریداران هر محصول را تعیین Ù…ÛŒ کنید. همچنین امکان عضویت خودکار مشتریان EDD در خبرنامه ایمیلی میل چیمپ در این اÙ�زونه وجود دارد. بنابراین ایجاد یک لیست ایمیلی از مشتریان هر محصول یا محصولات مرتبط Ùˆ… به سادگی با این اÙ�زونه هماهنگ کننده وردپرس Ùˆ Mailchimp امکان پذیر خواهد بود.

دانلود اÙ�زونه EDD Mailchimp Ù�ارسی + هدیه ویژه بزودی…

نوشته ا�زونه EDD Mailchimp اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود (�ارسی + آموزش) اولین بار در وردپرس باران. پدیدار شد.

به نام خدا. با یک آموزش رایگان وردپرس دیگر Ùˆ معرÙ�ÛŒ یکی دیگر از اÙ�زونه های EDD در خدمت شما هستیم. اÙ�زونه EDD Mailerlite Ù�ارسی برای اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس موضوع آموزش امروز Ù…ÛŒ باشد. در این مقاله ضمن معرÙ�ÛŒ این اÙ�زونه هماهنگ ساز میلرلایت Ùˆ ایزی دیجیتال دانلود به آموزش تنظیمات Ùˆ راه اندازی آن نیز خواهیم پرداخت. اÙ�زونه هماهنگ کننده میلرلایت Ùˆ وردپرس برای Easy Digital Downloads توسعه داده شده است Ùˆ امکان عضویت خودکار مشتریان در لیست خبرنامه ایمیلی میلرلایت را Ù�راهم Ù…ÛŒ کند. همچنین این اÙ�زونه گزینه های برای ثبت نام اختیاری با نمایش Ú†Ú© باکس عضویت در خبرنامه، تنظیم لیست ایمیل دلخواه، عضویت دو مرحله ای Ùˆ… نیز برای سÙ�ارشی سازی در اختیار شما قرار Ù…ÛŒ دهد. در پایان همین آموزش، لینک دانلود اÙ�زونه EDD Mailerlite Ù�ارسی نیز ارائه شده است. با ما در مرجع وردپرس Ù�ارسی همراه باشید.

ا�زونه هماهنگ کننده میلرلایت و وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود

ا�زونه هماهنگ کننده میلرلایت و وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود

به کمک ا�زونه هماهنگ کننده میلرلایت و وردپرس برای EDD به سادگی می توانید اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود را پیکربندی کنید. ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی امکان اضا�ه کردن خودکار مشتریان به لیست ایمیل دلخواه در میلرلایت را �راهم می کند. این ا�زونه بلا�اصله پس از یک خرید مو�ق، کاربر را مستقیم و بدون هیچ کاری از سوی شما به لیست ایمیل مارکتینگ شما اضا�ه می کند. همچنین امکانات ثبت نام اختیاری و س�ارشی سازی های دیگر نیز در ا�زونه پیش بینی شده است. در ادامه سعی می کنیم به آموزش کار با ا�زونه، ضمن معر�ی کامل بخش های مختل� تنظیمات آن که توسط وردپرس باران �ارسی سازی شده است بپردازیم.

ا�زونه EDD Mailerlite و اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود

ا�زونه EDD Mailerlite و اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود

ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی هماهنگ ساز کاملی برای اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس می باشد. این ا�زونه با تنظیمات کامل و ساده ای که ارائه می دهد به عنوان تنها هماهنگ کننده وردپرس و میلرلایت برای Easy Digital Downloads به خوبی از پس وظای� خود بر می آید. در این ا�زونه می توانید ا�زودن به لیست ایمیل مارکتینگ میلرلایت را برای کاربران، اختیاری یا اجباری در نظر بگیرید. شما می توانید در �رم پرداخت یک چک باکس برای انتخاب عضویت کاربران در لیست خبرنامه ایمیلی اضا�ه می کند. همچنین امکان مخ�ی کردن کردن چک باکس در ص�حه پرداخت جهت عضویت اجباری مشتریان در خبرنامه میلرلایت وجود دارد.

راه اندازی سریع ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی

یکی از مزیت های �وق العاده در ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی راه اندازی سریع آن می باشد. کا�ی است ا�زونه هماهنگ کننده میلرلایت برای ایزی دیجیتال دانلود را نصب نمایید. سپس در تنظیمات آن که کاملا توسط وردپرس باران �ارسی سازی شده است، کلید API سرویس میلرلایت را وارد نمایید. در ادامه لیست ایمیل دلخواه را انتخاب کنید و گزینه عضویت در خبرنامه را برای سبد خرید و پرداخت �عال کنید. به همین سادگی اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود در وردپرس برای شما راه اندازی می شود.

لیست ایمیل اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس

هماهنگ کننده اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس هماهنگ ساز EDD Mailerlite Easy Digital Downloads �ارسی

ممکن است در سیستم خبرنامه میلرلایت شما لیست های متعددی وجود داشته باشد. مدیریت لیست های ایمیل در خبرنامه ایمیلی یکی از مهمترین مسائل در ایمیل مارکتینگ مو�ق می باشد. داشتن لیستی جداگانه از مشتریان و ارسال ایمیل های اختصاصی برای مشتریان قبلی، ضمن اهمیت دادن به مشتریان قبلی می تواند مشتری مداری و برندسازی شما را تضمین نماید. به کمک ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی شما می توانید بدون هیچ گونه دردسری لیستی از ایمیل های مشتریان خود را جمع آوری و مدیریت کنید.

ا�زودن مشتریان ایزی دیجیتال دانلود به خبرنامه ایمیلی میلرلایت به صورت اختیاری

ا�زودن مشتریان ایزی دیجیتال دانلود به خبرنامه میلرلایت با ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی

پس از اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود، امکان ا�زودن خودکار مشتریان ایزی دیجیتال دانلود به لیست ایمیل میلرلایت یا ثبت نام اختیاری آن ها انجام می شود. با گزینه ای که در تنظیمات ا�زونه در نظر گر�ته شده است شما به سادگی می توانید چک باکس عضویت در خبرنامه را در ص�حه پرداخت نمایش دهید. بنابراین کاربران می توانند در صورت تمایل در لیست ایمیل شما عضو شوند.

س�ارشی سازی ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی

تنظیمات ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی

در تنظیمات س�ارشی سازی ا�زونه، گزینه ای جهت تعیین حالت پیش �رض چک باکس ثبت نام وجود دارد. با این گزینه نیز می توانید در حالت پیش �رض تعیین کنید که کاربران عضو شوند یا خیر و کاربر در صورت تمایل می توانید این وضعیت را تغییر دهد. علاوه بر این در تنظیمات ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی گزینه ای جهت س�ارشی سازی متن برچسب عضویت در خبرنامه پیش بینی شده است. به این ترتیب با انتخاب عنوان هایی جذاب می توانید کاربران را تشویق به ثبت نام در خبرنامه نمایید. مثلا می توانید عنوان برچسب را چنین تعری� نمایید: در خبرنامه ایمیلی وردپرس باران ثبت نام می کنم تا جدیدترین کدهای تخ�ی� را دریا�ت کنم!

ا�زودن خودکار مشتریان EDD به لیست ایمیل مارکتینگ میلرلایت

ا�زودن خودکار مشتریان EDD به لیست ایمیل مارکتینگ میلرلایت با ا�زونه Easy Digital Downloads Mailerlite �ارسی

علاوه بر ثبت نام اختیاری کاربران در خبرنامه ایمیلی میلرلایت، امکان ا�زودن خودکار مشتریان EDD به سیستم ایمیل مارکتینگ نیز وجود دارد. به این صورت که در ص�حه پرداخت، می توانید چک باکس ثبت نام در خبرنامه ایمیلی را مخ�ی نمایید. بنابراین با تنظیمات کامل ا�زودن مشتریان به خبرنامه میلرلایت در این ا�زونه، هر گونه نیاز شما برای مدیریت لیست ایمیل مشتریان برطر� خواهد شد.

عضویت دو مرحله ای مشتریان در ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی

ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی هماهنگ کننده میلرلایت و وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود

یکی از مسائل موجود در سیستم های خبرنامه ایمیلی مثل میلرلایت، جلوگیری از ثبت نام ایمیل های نامعتبر می باشد. اضا�ه شدن ایمیل های نامعتبر علاوه بر بالا بردن هزینه های ایمیل مارکتینگ، موجب سردرگمی شما و عدم اطلاع صحیح از آمار کاربران عضو خبرنامه می شود. ا�زونه EDD Mailerlite �ارسی با در نظر گر�تن این موضوع، یک ویژگی کاربردی با عنوان عضویت دو مرحله ای در تنظیمات ا�زونه قرار داده است. با �عال کردن این گزینه، عضویت کاربران پس از تایید ایمیل تکمیل خواهد شد.

دانلود اÙ�زونه EDD Mailerlite Ù�ارسی (هماهنگ ساز میلرلایت Ùˆ ایزی دیجیتال دانلود وردپرس) بزودی…

نوشته ا�زونه EDD Mailerlite اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود (�ارسی + آموزش) اولین بار در وردپرس باران. پدیدار شد.دسته بندی

مطالب محبوب