مرجع ابزار وردپرس و تبلیغات کلیکی

اÙ�زونه EDD Mailchimp اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود (Ù�ارسی + آموزش) - لایت کلیک

همیلتون : بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

به نام خدا. با معر�ی یکی دیگر از ا�زونه های EDD در این آموزش وردپرس باران در خدمت شما هستیم. ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی برای اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس موضوع آموزش امروز می باشد. ا�زونه EDD Mailchimp �ارسی یک ا�زونه هماهنگ کننده میل چیمپ و ایزی دیجیتال دانلود وردپرس می باشد. به کمک این ا�زونه به سادگی می توانید لیستی از مشتریان Easy Digital Downloads را به لیست ایمیل خبرنامه میل چیمپ خود اضا�ه نمایید. در این آموزش وردپرس باران به معر�ی و آموزش کامل این ا�زونه و تنظیمات آن خواهیم پرداخت. در پایان نیز دانلود نسخه �ارسی سازی شده ا�زونه توسط وردپرس باران را ارائه خواهیم کرد. تا پایان این آموزش کاربردی با ما در مرجع وردپرس �ارسی همراه باشید.

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی یک ا�زونه برای اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود می باشد. این ا�زونه به سادگی امکان ثبت نام کاربران را در ص�حه پرداخت EDD �راهم می کند. امکانات و نحوه کار ا�زونه تقریبا مشابه ا�زونه اتصال میلرلایت به ایزی دیجیتال دانلود می باشد که پیشتر در وردپرس باران معر�ی کردیم.

هماهنگ کننده میل چیمپ و وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی هماهنگ ساز کاملی برای اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس می باشد. این ا�زونه با تنظیمات کامل و ساده ای که ارائه می دهد به عنوان یک هماهنگ کننده وردپرس و میل چیمپ برای Easy Digital Downloads به خوبی از پس وظای� خود بر می آید. در این ا�زونه می توانید عضویت اختیاری و ا�زودن به لیست ایمیل مارکتینگ میل چیمپ را برای کاربران �عال نمایید. به این صورت که با ا�زودن یک چک باکس در ص�حه پرداخت، امکان عضویت مشتریان در لیست خبرنامه ایمیلی را اضا�ه کنید.

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی هماهنگ کننده میل چیمپ و وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود

مهمترین ویژگی های ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

  • اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس
  • نمایش عضویت در خبرنامه به مشتریان در صÙ�حه پرداخت
  • هماهنگ با Ù�رم پرداخت EDD
  • استÙ�اده از نام، نام خانوادگی Ùˆ ایمیل برای ثبت نام در خبرنامه
  • تنظیمات Ùˆ پیکربندی آسان
  • راه اندازی سریع
  • هماهنگ کننده سرویس ایمیل میل چیمپ
  • امکان تایید دو مرحله ای
  • متن دلخواه برای ثبت نام در خبرنامه میل چیمپ
  • کاملا Ù�ارسی سازی شده توسط وردپرس باران

آموزش اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود با ا�زونه EDD Mailchimp �ارسی

برای اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس، ابتدا ا�زونه را از بخش دانلود همین ص�حه دریا�ت و نصب نمایید. پس از �عالسازی ا�زونه به مسیر زیر از پیشخوان وردپرس خود مراجعه کنید.

دانلود ها � پیکربندی � تب ا�زودنی ها

در ادامه به توضیحات لازم جهت تنظیمات ا�زونه که کاملا توسط وردپرس باران �ارسی سازی شده است خواهیم پرداخت.

راه اندازی سریع ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود Easy Digital Downloads Mailchimp

یکی از ویژگی های Ù�وق العاده در اÙ�زونه EDD Mailchimp Subscribe Ù�ارسی امکان راه اندازی سریع آن است. کاÙ�ÛŒ است پس از نصب Ùˆ Ù�عالسازی به تنظیمات آن مراجعه نمایید. سپس در بخش مربوط به “کلید API میل چیمپ”ØŒ کلید مربوط به حساب خود در سرویس ایمیل مارکتینگ میل چیمپ را وارد نمایید. سپس یکبار تنظیمات را ذخیره کنید تا لیست ایمیل های موجود در حساب کاربری شما در سرویس میل چیمپ نمایش داده شوند. با انتخاب لیست مورد نظر Ùˆ ذخیره مجدد اÙ�زونه راه اندازی شده است. به همین سادگی!

لیست های سرویس ایمیل مارکتینگ میل چیمپ در ایزی دیجیتال دانلود وردپرس

همانطور که در مقاله ا�زونه EDD Mailerlite نیز اشاره شد، ممکن است در سیستم خبرنامه شما لیست های متعددی وجود داشته باشد. مدیریت لیست های ایمیل در خبرنامه ایمیلی یکی از مهمترین مسائل در ایمیل مارکتینگ مو�ق می باشد. داشتن لیستی مدیریت شده از کاربران و مشتریان و ارسال ایمیل های اختصاصی برای مشتریان قبلی، ضمن اهمیت دادن به آن ها می تواند مشتری مداری و برندسازی شما را تضمین نماید. به کمک ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی نیز شما می توانید به سادگی لیستی از ایمیل های مشتریان خود را در لیست مشخصی از حساب میل چیمپ خود جمع آوری و مدیریت کنید.

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی و لیست های جدید

ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی ایزی دیجیتال دانلود میل چیمپ

گاهی ممکن است پس نصب Ùˆ راه اندازی اÙ�زونه Ùˆ اتصال ایزی دیجیتال دانلود به میل چیمپ بخواهید تغییراتی در تنظیمات اعمال کنید. از آنجایی Ú©Ù‡ تغییرات در لیست ایمیل های حساب کاربری سرویس ایمیل مارکتینگ شما در سایت میل چیمپ ممکن است تغییر کرده باشد بهتر است لیست ایمیل موجود در اÙ�زونه نیز بروزرسانی شود. در تنظیمات اÙ�زونه گزینه “میل چیمپ را مجبور کنید تا لیست را نوسازی کند” برای همین منظور پیش بینی شده است. کاÙ�ÛŒ است این گزینه را انتخاب Ùˆ تنظیمات را ذخیره کنید. مشاهده Ù…ÛŒ کنید Ú©Ù‡ لیست ایمیل مارکتینگ شما بروز شده Ùˆ لیست های جدید نیز به اÙ�زونه اضاÙ�Ù‡ خواهند شد.

س�ارشی سازی ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

هماهنگ کننده میل چیمپ و وردپرس برای ایزی دیجیتال دانلود هماهنگ ساز EDD Mailchimp

در اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود وردپرس با اÙ�زونه EDD Mailchimp Ù�ارسی امکان سÙ�ارشی سازی متن عضویت در خبرنامه نیز وجود دارد. به سادگی با وارد کردن متن دلخواه در بخش مربوط به “برچسب عضویت در خبرنامه” Ù…ÛŒ توانید متن مورد نظر جهت تشویق کاربران برای ثبت نام در خبرنامه را وارد نمایید. این متن در کنار یک Ú†Ú© باکس در صÙ�حه پرداخت ظاهر Ù…ÛŒ شود Ùˆ مشتریان Ù…ÛŒ توانند در صورت تمایل در خبرنامه ایمیلی سایت شما مشترک شوند.

ثبت نام دو مرحله ای مشتریان EDD در خبرنامه میل چیمپ

هماهنگ کننده وردپرس و میل چیمپ ا�زونه EDD Mailchimp Subscribe �ارسی

در سیستم های ایمیل مارکتینگ مثل میل چیمپ، جلوگیری از ثبت ایمیل های نامعتبر یکی از مسائل بسیار مهم می باشد. قرار گر�تن ایمیل های نامعتبر علاوه بر اینکه موجب بالا بردن هزینه های ایمیل مارکتینگ می شود، موجب سردرگمی شما و عدم اطلاع صحیح از آمار کاربران عضو خبرنامه می شود. ا�زونه EDD Mailchimp �ارسی برای جلوگیری از این موضوع، یک ویژگی کاربردی با عنوان عضویت دو مرحله ای در تنظیمات ا�زونه قرار داده است. این مورد که با هماهنگی ا�زونه با قابلیتی برای همین منظور در سرویس خبرنامه میل چیمپ در نظر گر�ته شده است، امکان عضویت کاربران پس از تایید ایمیل را �راهم می کند.

ا�زودن خودکار مشتریان EDD به لیست خبرنامه میل چیمپ (هدیه ویژه)

به عنوان یک هدیه ویژه، اÙ�زونه دیگری به عنوان هماهنگ کننده وردپرس Ùˆ میل چیمپ نیز به خریداران اÙ�زونه از وردپرس باران ارائه Ù…ÛŒ شود. به Ú©Ù…Ú© اÙ�زونه هدیه ارائه شده Ù…ÛŒ توانید لیست های مجزا برای خریداران هر محصول را تعیین Ù…ÛŒ کنید. همچنین امکان عضویت خودکار مشتریان EDD در خبرنامه ایمیلی میل چیمپ در این اÙ�زونه وجود دارد. بنابراین ایجاد یک لیست ایمیلی از مشتریان هر محصول یا محصولات مرتبط Ùˆ… به سادگی با این اÙ�زونه هماهنگ کننده وردپرس Ùˆ Mailchimp امکان پذیر خواهد بود.

دانلود اÙ�زونه EDD Mailchimp Ù�ارسی + هدیه ویژه بزودی…

نوشته ا�زونه EDD Mailchimp اتصال میل چیمپ به ایزی دیجیتال دانلود (�ارسی + آموزش) اولین بار در وردپرس باران. پدیدار شد.

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]


دسته بندی

مطالب محبوب